Σε μία εποχή όπου οι επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον είναι πλέον αδιαμφισβήτητες και μάλιστα εξαιρετικά έντονες, η ανάγκη για εμπεριστατωμένη έρευνα και κατά συνέπεια γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχικής σημασίας προσανατολισμό για τις σύγχρονες κοινωνίες.

Τα φαινόμενα περιβαλλοντικής φύσεως συνηθέστατα εμφανίζουν τοπικό χαρακτήρα, αλλά στη σύγχρονη πραγματικότητα ενέχουν παγκόσμιες συνιστώσες. Φαινόμενα όπως η καταχρηστική εκμετάλλευση και διαχείριση των φυσικών πόρων, η εντατική ρύπανση των χερσαίων και των υδάτινων συστημάτων, καθώς και τα φαινόμενα οικοσυστημικής ανισορροπίας, που προκαλούνται κατά συνέπεια, επιστρέφουν σαν μπούμερανγκ, για να επηρεάσουν όλες τις εκφάνσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και την αρμονική λειτουργία της κοινωνίας.

Σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία χαίρει φυσικού πλούτου και ομορφιάς, η ανάγκη για την εις βάθος κατανόηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και η συλλογική συμμετοχή των πολιτών στην ενεργό περιβαλλοντική προστασία είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η ιδιάζουσα γεωγραφική θέση της Ελλάδας της έχει προσδώσει μία μεγάλη ποικιλία τύπων οικοσυστημάτων με μοναδικά χαρακτηριστικά, φιλοξενώντας στον σχετικά μικρής έκτασης ελληνικό γεωγραφικό χώρο έναν δυσανάλογα μεγάλο πλούτο χλωρίδας και πανίδας, τον οποίο  και οφείλουμε να διατηρήσουμε. Εκτός βέβαια από την οικολογική σημασία του φυσικού πλούτου της χώρας, η ελληνική οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετική φυσική ομορφιά της για την προσέλκυση τουρισμού, παράγοντα που διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξή της και απασχολεί σχεδόν το ένα τέταρτο του ελληνικού πληθυσμού.

Η στήλη «Περιβαλλοντικά» θα επιχειρήσει να καλύψει σφαιρικά σημαντικά και επίκαιρα θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, που απασχολούν την ελληνική, αλλά και την παγκόσμια πραγματικότητα, θέματα που επηρεάζουν ενεργά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής μας, ενώ θα αποπειραθούμε να αναδείξουμε επίσης ζητήματα, που αποτελούν αντικείμενο μελέτης των φυσικών επιστημών και τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν, να κατανοήσουμε αποτελεσματικότερα τις διάφορες περιβαλλοντικές λειτουργίες και εν γένει την ίδια μας την ταυτότητα.

Originally posted 2017-12-20 18:05:37.

Written by

Νικόλαος ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ

Ο Νικόλαος ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ είναι συντάκτης της Εφημερίδας ΑΡΙΣΤΕΙΑ και επιμελείται την Στήλη "Περιβαλλοντικά"