Την ίδια ώρα που αποτελεί κοινή παραδοχή πως ο τουριστικός τομέας είναι η μόνη σανίδα σωτηρίας της ελληνικής οικονομίας, με την επίγνωση ότι η υπερφορολόγηση τραυματίζει την ανάπτυξη της οικονομίας, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προσανατολίζεται στην επιβολή του νέου φόρου “τέλος πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων” (ΤΕΠΑΗ).

Με το νέο φόρο αναμένεται να επιβαρυνθούν επίσης δεκάδες χιλιάδες κάτοχοι μικρών σκαφών, 7 μέτρων κι άνω. Η κατοχή σκάφους ακόμη κι ενός μικρού πλαστικού των 5 μέτρων έχει τεκμήριο, ενώ επ’ αυτού επιβάλλεται και φόρος πολυτελούς διαβίωσης της τάξης του 13%.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση αναμένονται 15 εκατ. έσοδα ετησίως. Είναι όμως προφανές πως οι απώλειες αυτού του αντιαναπτυξιακού μέτρου θα είναι πολλαπλάσιες. Είναι σίγουρο πως οι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής θα αναζητήσουν φιλικότερα ως προς τη φιλοξενία λιμάνια, όπως της Κροατίας, της Τουρκίας και της Αλβανίας κι έτσι θα αποφύγουν το ετήσιο τέλος. Παράλληλες απώλειες θα σημειωθούν στα ναυπηγεία, στις μαρίνες και στην τουριστική κίνηση. Επίσης αναμένεται να πληγούν θέσεις εργασίας και έσοδα από τις πάμπολλες συναφείς επαγγελματικές δραστηριότητες.

Προσφάτως εφαρμόστηκαν παρόμοια παραδείγματα σε άλλες μεσογειακές χώρες, όπως στην Ιταλία, διώχνοντας κατά χιλιάδες τα τουριστικά σκάφη. Έτσι η ιταλική κυβέρνηση εκ του αποτελέσματος αναγκάστηκε να αποσύρει τα μέτρα. Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πολύ καλά τις επιπτώσεις της υπερφορολόγησης στην ανάπτυξη. Είναι απορίας άξιο και βάζει σε δεύτερες σκέψεις κάθε νοήμονα πολίτη, για ποιο λόγο συνεχίζεται αυτή η στρατηγική.