Στα μέσα Ιουλίου, ένας σημαντικός αριθμός μεγάλων πόλεων από ολόκληρο τον πλανήτη υιοθέτησε, με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πόλεων και Τοπικών Κυβερνήσεων (UCLG) και της πόλης της Βαρκελώνης, την κοινή Διακήρυξη “Πόλεις για επαρκή στέγαση: Δήλωση των δημοτών για το δικαίωμα στη στέγαση και το δικαίωμα στην πόλη ». Την διεθνή Διακήρυξη υπογράφει και ο ανεξάρτητος υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Ιωάννης Νασιούλας, επιδιώκοντας “να βάλει την καρδιά της Μακεδονίας στον διεθνή χάρτη της κοινωνικής πρωτοπορίας”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Η Διακήρυξη στοχεύει να επισημάνει τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις σε όλο τον κόσμο, όπως η αύξηση των άτυπων οικισμών, ο κοινωνικο-χωροταξικός διαχωρισμός, η χρηματοδότηση και η κερδοσκοπία σε ακίνητα, καθώς και η επείγουσα ανάγκη θέσπισης ορθών στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους. Η ομάδα πόλεων έστειλε την έκκλησή της στο κτίριο του ΟΗΕ με την εκστρατεία #MakeTheShift, η οποία δρομολογήθηκε από τον εισηγητή του ΟΗΕ για την επαρκή στέγαση.

Η δήλωση βασίζεται σε σαφή δέσμευση για την προώθηση ανανεωμένων στρατηγικών στέγασης και για την επίτευξη των στόχων της κοινωνικής ένταξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συσχετίζεται ιδιαίτερα με τις συγκεκριμένες προκλήσεις που επικρατούν στην υλοποίηση του δικαιώματος στέγασης, όπως η έλλειψη εθνικής χρηματοδότησης, η απορύθμιση της αγοράς και η εμπορευματοποίηση. Οι πρώτοι υπογράφοντες περιλαμβάνουν το Άμστερνταμ, τη Βαρκελώνη, το Βερολίνο, το Μεξικό, το Ντέρμπαν, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο, το Μόντρεαλ, το Μοντεβιδέο, και την Νέα Υόρκη.

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Νασιούλας

Ο Ιωάννης Νασιούλας, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας και Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε χαρακτηριστικά: “Συνυπογράφω σήμερα την κοινή, διεθνή Διακήρυξη για την Επαρκή Στέγαση. Θέλω έτσι να να συνεισφέρω στο να είναι στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων την πόλη της Θεσσαλονίκης για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα όπως είναι η εξασφάλιση στέγης και αξιοπρεπούς κατοικίας για όλους – και ιδίως για τους καταταλαιπωρημένους Έλληνες της κρίσης, που νιώθουν σήμερα πιο απειλητικό από ποτέ το φάσμα των εξώσεων, των πανάκριβων ενοικίων, των κόκκινων στεγαστικών δανείων και των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τις Ελληνίδες και τους Έλληνες της Θεσσαλονίκης πως έχουμε σχέδιο και θέληση να θέσουμε σε εφαρμογή μια συγκροτημένη κοινωνική πολιτική για μια αληθινά Κοινωνική Θεσσαλονίκη”.

Originally posted 2019-02-18 15:47:30.