“Έφερα σήμερα το Facebook προ των νομικών του ευθυνών. τοιχειοθέτησα την ευθύνη του που προέρχεται από την υιοθέτηση αυθαίρετων και δυσφημιστικών χαρακτηρισμών τρίτων μερών, όπως τα Ελληνικά HOAXES, για δημοσιεύσεις δικές μου ή συνεργατών μου, που παρουσιάζουν επιστημονικές έρευνες ή στοιχεία δημοσίων αρχών. Η επιστημονική κρίση των ως άνω πονημάτων εκφεύγει της δυνατότητας και της αρμοδιότητας εργολάβων ελέγχου όπως των Ελληνικών HOAXES. Η δυσφήμιση του έργου μας ως “Ψευδούς” προφανώς δεν θα γίνει ανεκτή και αποδεκτή.

Στήριξέ μας με μια δωρεά

Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σου

€5.00

Ως Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αξιολογητής και Επιθεωρητής, αξιολόγησα ως σήμερα με την υπογραφή μου περισσότερα από 850 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήσεων, υπεράνω συμφερόντων και αυθαίρετων προτιμήσεων. Δέχθηκα την λυσσώδη επίθεση ιδιωτών και των νομικών τους εκπροσώπων, απόπειρες εκφοβισμού και τις αναμενόμενες απόπειρες να “πεισθώ” να αλλάξω γνώμη για τις αξιολογήσεις μου. Δεν μάσησα σ’ αυτούς. Είναι περιττό να πω πως δεν θα μασήσω και στο Facebook.
Θα φέρω το Facebook προ των ευθυνών του”.

Με αυτήν την δημόσια ανάρτηση, απαντάει ο Γιάννης Νασιούλας στις απαράδεκτες πρακτικές του Facebook, που μειώνουν την διανομή αναρτήσεων και δυσφημίζουν τους συντάκτες αποκαλυπτικών, μαχητικών και ανεξάρτητων άρθρων ενημέρωσης.