Με διυπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πλειοψηφία των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, οι οποίες θυμίζουμε είχαν μεταβιβασθεί στο ΤΑΙΠΕΔ τον Οκτώβριο 2011, επιστρέφει στο Δημόσιο. Πρόκειται για 16.967.000 μετοχές της ΕΥΔΑΠ (15,97 % του μετοχικού κεφαλαίου τής Επιχείρησης) και 3.630.001 μετοχές της ΕΥΑΘ.

Η απόφαση αυτή ήρθε έπειτα από την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι δεν συνταγματικώς ανεκτή η εκχώρηση της πλειοψηφίας των μετοχών της ΕΥΔΑΠ σε ιδιώτες. Για τον ίδιο λόγο κρίνεται σκόπιμο να γίνει το ίδιο και για την ΕΥΑΘ. Συγκεκριμένα αναφέρεται «ότι εκ του συλλογισμού της αρ. 1906/2014 απόφασης της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας προκύπτει ότι δεν είναι συνταγματικώς ανεκτή η αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από την πλειοψηφία του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ».