Όλοι έχουμε παρατηρήσει αλλαγές στην καθημερινότητα μας, από τις ραγδαίες οικονομικές εξελίξεις που έχουν προκύψει στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν όμως κάποιες γνώσεις που αν τις είχαμε διδαχτεί και αφομοιώσει η κατάσταση μας θα ήταν σίγουρα καλύτερη.

Θα παρουσιάσουμε έναν γενικό “οδηγό” προς την βελτίωση της οικονομικής μας καθημερινότητας, μέχρις ότου να μπούμε σε μεγαλύτερο βάθος του αντικειμένου: θυμηθείτε πως για να εφαρμοστούν με επιτυχία θέλουν χρόνο.

#1 Γνώση οικονομικών!
Η ικανότητα να διαβάζουμε και να καταλαβαίνουμε οικονομικές δηλώσεις. Με αυτήν την ικανότητα καταφέρνουμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα τα δυνατά και αδύναμα σημεία των επιχειρήσεων καθώς επίσης και την ευθύνη που έχουμε στην διαχείρηση της λογιστικής κατάστασης της επιχείρησης ή του νοικοκυριού.

#2 Επενδύση!
Ή αλλίως η επιστήμη του να βγάζεις χρήματα. Η επένδυση έχει πολλές μορφές, μπορεί να είναι επένδυση χρόνου (8ωρη εργάσια, σπουδές), αντικειμένων (ακίνητα, πολύτιμα μέταλλα) και φυσικά χρήματος (επιχειρήσεις, μετοχές). Αν δούμε τις επενδύσεις χωρίς συναισθηματισμό με πιο αντικειμενικά κριτίρια τότε θα μπορέσει η επιστροφή της επένδυσης ή αλλίως Return Of Investment (ROI) να είναι σε βαθμό που θα μας ωφελήσει.

Στόχος μας είναι να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας ξεκινώντας από απλές αλλαγές και διαβάζοντας βιβλία διαχείρισης οικονομικών ώστε να γνωρίσουμε όλες τις πτυχές της οικονομίας.

Originally posted 2018-10-19 08:28:45.