Βοσκοί, στη μάντρα της Πολιτείας οι λύκοι! Οι λύκοι!
Στα όπλα, Ακρίτες! Μακριὰ και οι φαύλοι και οι περιττοί,
καλαμαράδες και δημοκόποι και  μπολσεβίκοι,
για λόγους άδειους ή για του ολέθρου τα έργα βαλτοί.

Originally posted 2018-07-26 14:34:45.