Ο έρωτας είναι ο έρωτας των πέντε αισθήσεων. Οι πέντε αισθήσεις (και μαζί τους η έκτη, ο νους; Θα πούμε κ’ εμείς, μαζί με τους Ινδούς, πως ο νους αποτελεί μια έκτη αίσθηση;) αποκτάνε στον έρωτα μια προοπτική, ένα στερέωμα· τη σάρκα. Τ

ότε, δεν πιστεύεις πως ζεις, αλλά αισθάνεσαι πως ζεις, αισθάνεσαι πως εκείνη τη στιγμή ζεις· και ακούοντας ένα σφυγμό να δονείται, μια καρδιά να πάλλεται κοντά σου, λες, είσαι βέβαιος, πως εκείνη την ίδια στιγμή δεν ζεις μονάχα εσύ. Αλλά και πάλι δεν πιστεύεις.

Στον έρωτα κανείς όχι μονάχα γεννάει, αλλά είναι και σαν ο ίδιος για πρώτη φορά να γεννιέται, γιατί πραγματικά τότε μόνο αρχινά και γνωρίζει κάτι. Αλλά γνωρίζει χωρίς ν’ απαλλάσσεται από το ελάττωμα όποιας γνώσης, που συνίσταται στο να μη μπορεί να σε κάνει ένα με το «όντως ον».

Originally posted 2020-09-16 22:20:00.