Ένας αγαλματοπώλης κατασκεύασε έναν ξύλινο Ερμή και, πηγαίνοντας στην αγορά, τον πουλούσε. Καθώς δεν προσέγγιζε κανένας αγοραστής και θέλοντας να προσελκύσει κάποιους, φώναζε πως ο θεός αυτός είναι αγαθοποιός και φέρνει κέρδος. Σε κάποιον από τους παρισταμένους που είπε προς αυτόν: “κι αν είναι έτσι εσύ γιατί τον πουλάς, αντί να απολαύσεις τα ωφέλη του για σένα;” ο αγαλματοποιός απάντησε ότι εγώ χρειάζομαι τα ωφέλη άμεσα, ενώ αυτός φέρνει τα κέρδη μακροπρόθεσμα.

(Ο λόγος δηλώνει ότι) άνθρωπος αισχροκερδής που δεν φροντίζει ούτε για τους θεούς έχει εύκαιρο τον αντίλογο.

Originally posted 2018-04-23 16:44:44.