Ο βαθύτερος πόνος ο πόνος που α ξ ί ζ ε ι να είναι ο βαθύτερος όλων, είναι εκείνος του στοχασμού πως ο καθένας μας μια μέρα θα γνωρίζει τον θάνατο.

Τούτο τον πόνο κάθε άτομο, όταν δεν αφαιρείται απ’ τον εαυτό του, τον νιώθει. Κ’ έτσι δεν είναι δίκαιο να πούμε στο διπλανό μας:

– Δεν μπορώ να σου πω τον πόνο μου (και δεν εννοούμε τον πόνο του θανάτου), γιατί εσύ, έτσι ή αλλοιώς, δεν θα με νοιώσεις! -, όταν μάθαμε πως αυτός ο διπλανός μας πόνεσε τον πόνο του θανάτου, τον βαθύτερο όλων των πόνων, κ’ έτσι ασφαλώς μπορεί να νιώσει κ’ ένα δικό μας ασφαλώς μικρότερο πόνο, δεν είναι ανθρώπινα σωστό ν’ αποκλείσουμε πως μπορεί να νιώσει κ’ ένα δικό μας ασφαλώς μικρότερο πόνο.

Originally posted 2020-09-18 22:23:00.