Πώς έσται μοι τούτο, επεί άνδρα ου γινώσκω; [Πώς θα μου συμβεί αυτό, αφού ως τώρα δεν έχω συζυγικές σχέσεις;]
Με τον Ευαγγελισμό της Παναγίας Θεοτόκου, η ελπίδα διαπερνά την ιστορία. Ο Ευαγγελισμός είναι ένα ιστορικό περιστατικό. Τον έκτο μήνα του χρόνου, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, απεσταλμένος από τον Θεό, εμφανίζεται στην παρθένο Μαρία, στην Ναζαρέτ, πόλη της Γαλιλαίας. Της αναγγέλει μια χαρμόσυνη είδηση. Χαράς ευαγγέλιο για τον κόσμο, τους ανθρώπους και την κοινωνία τους.

Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά (1: 26-38):

“Εν δε τώ μηνί τώ έκτω απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ από τού Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας, ή όνομα Ναζαρέτ προς παρθένον μεμνηστευμένην ανδρί, ώ όνομα Ιωσήφ, εξ οίκου Δαυίδ, και το όνομα της παρθένου Μαριάμ.

και εισελθών ο άγγελος προς αυτήν είπε Χαίρε, κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σού ευλογημένη σύ εν γυναιξίν.η δε ιδούσα διεταράχθη επί τώ λόγω αυτού, και διελογίζετο ποταπός είη ο ασπασμός ούτος. και είπεν ο άγγελος αυτή Μή φοβού, Μαριάμ εύρες γάρ χάριν παρά τώ Θεώ. και ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν.

ούτος έσται μέγας και υιός υψίστου κληθήσεται, και δώσει αυτώ Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαυίδ τού πατρός αυτού, και βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος. είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον Πώς έσται μοι τούτο, επεί άνδρα ου γινώσκω;

και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή Πνεύμα άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι διό και το γεννώμενον άγιον κληθήσεται υιός Θεού. και ιδού Ελισάβετ η συγγενής σου και αυτή συνεληφυία υιόν εν γήρει αυτής, και ούτος μην έκτος εστίν αυτή τή καλουμένη στείρα ότι ουκ αδυνατήσει παρά τώ Θεώ πάν ρήμα. είπεν δε Μαριάμ Ιδού η δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά το ρήμά σου. και απήλθεν απ’ αυτής ο άγγελος.

Διαβάζουμε και στο Κοράνιο (19:16-22):

“Και να διηγηθείς στο Βιβλίο (το Κοράνιο) (την ιστορία) της Μαριάμ, όταν είχε αποσυρθεί από την οικογένεια της, σε ένα τόπο στα Ανατολικά. Είχε τοποθετήσει ένα προπέτασμα (για να προφυλάξει τον εαυτό της) απ’ αυτούς. Τότε στείλαμε σ’ αυτήν το πνεύμα μας (έναν άγγελο) που παρουσιάστηκε μπροστά της σαν ένα τέλειο ανθρώπινο πλάσμα.

Εκείνη είπε: “Αναζητώ καταφύγιο, από σένα, στον οικτίρμονα (Αλλάχ) άν (τον) φοβάσαι (μη με πλησιάζεις)” Εκείνος είπε: “Είμαι μόνο αγγελιοφόρος του Κυρίου (και φέρνω την είδηση) ότι θα αποκτήσεις έναν αναμάρτητο γιο”. Εκείνη είπε: “Πώς θα έχω γιό, εφόσον κανένα ανθρώπινο πλάσμα δεν μ’ έχει αγγίξει, κι ούτε είμαι ακόλαστη;” Εκείνος είπε: “Έτσι (θα γίνει) είπε ο Κύριος σου, αυτό για μένα είναι εύκολο.

Και (επιθυμία μας είναι) να τον προσδιορίσουμε σαν ένα θεϊκό σημείο για τους ανθρώπους και έλεος από μας. Είναι κάτι που (έτσι) έχει θεσπιστεί. Έτσι συνέλαβε και αποσύρθηκε μαζί του σ’ ένα απόμακρο μέρος”.

Κοσμολογία, ανθρωπολογία και κοινωνιολογία του εξαγνισμού

Η παρθένος Μαρία δίδει την ανθρώπινη φύση στον Θεό και Λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Θεό και Άνθρωπο Ιησού. Εισάγει τον Θεό στον κόσμο γεννόντας άνθρωπο. Το πράττει εκούσια: της προτείνεται και το δέχεται με ελεύθερη βούληση. Για να γίνει αυτό, η ανθρώπινη φύση της εξαγνίζεται από το Πνεύμα το Άγιο που έρχεται σ’ αυτήν. Γίνεται έτσι μεθόριο κτιστής και ακτίστου φύσεως: ένα πρόσωπο κτιστό η ίδια, που με τη χάρη του Θεού κυριαρχεί εν τέλει επί του θανάτου. Η Παναγία πεθαίνει, ανασταίνεται και αναλαμβάνεται στους ουρανούς.

Η ζωή και η ιστορία της Παρθένου Μαρίας, είναι αυτή καθαυτή ένα μήνυμα ελπίδας:

Ο κτιστός κόσμος μπορεί να αναμορφωθεί στο αρχαίον του κάλλος – αυτό είναι το μέτρο του κόσμου.

Ο άνθρωπος μπορεί να αναστηθεί – αυτό είναι το μέτρο της φυσικής υπόστασης του ανθρωπίνου πλάσματος.

Ο άνθρωπος μπορεί να γεννηθεί με την χάρη του Θεού που είναι αγαπή – αυτό είναι το μέτρο της κοινωνίας.

Η Ελλάδα προσεύχεται στην χάρη της Παναγίας

Η Ελλάδα μας εορτάζει τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μαζί με την χαρμόσυνη και πικρή μνήμη του ξεσηκωμού των Ελλήνων απέναντι στους Οθωμανούς δυνάστες τους. Οι Έλληνες προσεύχονται στην χάρη της Παναγίας. Γνωρίζουν από στόμα σε στόμα, με την παραδεδομένη γνώση από τους παππούδες και τις γιαγιάδες στα εγγόνια, από τα γραπτά και τα επιβιώματά τους, πως το Έθνος τους θα ζήσει πρώτα με το θέλημα του Θεού και μετά με τους σχεδιασμούς των ανθρώπων.

Εύχομαι σε όλες και όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! Καλή Παναγιά!

Ζήτω το Έθνος! Ζήτω η Ελλάς!

Originally posted 2018-03-25 00:43:28.

Written by

Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη" και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης.