Αv είσαι απ’ τους αληθινά εκλεκτούς
την επικράτησί σου κύτταζε πως αποκτάς.
Όσο κι αν δοξασθείς, τα κατορθώματά σου
στην Ιταλία και στην Θεσσαλία
όσο κι αν διαλαλούν η πολιτείες,
όσα ψηφίσματα τιμητικά
κι αν σ’ έβγαλαν στην Ρώμη οι θαυμασταί σου,
μήτε η χαρά σου, μήτε  θρίαμβος θα μείνουν,
μήτε ανώτερος—τι ανώτερος;—άνθρωπος θα αισθανθείς,
όταν, στην Αλεξάνδρεια, ο Θεόδοτος σε φέρει
επάνω σε σινί αιματωμένο,
του αθλίου Πομπηΐου το κεφάλι.

Και μη επαναπαύεσαι που στην ζωή σου
περιωρισμένη, τακτοποιημένη, και πεζή
τέτοια θεαματικά και φοβερά δεν έχει.
Ίσως αυτήν την ώρα εις κανενός γειτόνου σου
το νοικοκερεμένο σπίτι μπαίνει—
αόρατος, άϋλος — ο Θεόδοτος
φέρνοντας τέτοιο ένα φρικτό κεφάλι.

Originally posted 2018-06-29 18:40:47.