«Πρέπει να είμεθα χωρίς άλλο ευγνώμονες στον Ιωάννη Μεταξά διότι είπε ολομόναχος εις το σκοτάδι της νυκτός το μέγα ΟΧΙ .

Λέγουν όσοι αντικρίζουν με εμπάθεια και αυτά τα γεγονότα της ιστορίας, ότι το ΟΧΙ δεν το είπε ο Μεταξάς , ότι το είπεν ο Ελληνικός λαός. Ναί το είπε ο Ελληνικός λαός αλλά αφού το είχε πεί ο Μεταξάς.

Εάν έλεγε ο Μεταξάς ΝΑΙ, πώς θα έλεγε ΟΧΙ ο Ελληνικός λαός που θα εξυπνούσε αργότερα; Θα το έλεγε βέβαια μέσα του και θα το εξεδήλωνε έμπρακτα όταν θα ωργάνωνε μυστικά την αντίστασίν του, αλλά η Αλβανική εποποιία δεν θα εγράφετο ποτέ.

Ας είμαστε λοιπόν τίμιοι απέναντι της ιστορίας. Το μέγα ΟΧΙ είναι πράξις του Ι. Μεταξά».


Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Τα Χρόνια του Μεγάλου Πολέμου, έκδοσις Β’, Αθήναι, 1964, σσ. 19-20.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Originally posted 2020-09-06 16:21:41.