Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε σήμερα χρηματικό βραβείο ενός εκατομμυρίου ευρώ στο Παρίσι, στο πλαίσιο της δράσης iCapital για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2017. Η δράση iCapital αποτελεί μέρος του μεγάλου χρηματοδοτικού προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (Horizon 2020), με συνολικό προϋπολογισμό άνω των ογδόντα δισεκατομμυρίων ευρώ ως το 2020. Το χρηματικό ποσόν του βραβείου θα αξιοποιηθεί για την περαιτέρω βελτίωση των καινοτόμων πολιτικών που υλοποιούνται από την πρωτεύουσα πόλη της Γαλλίας.

Ο Carlos Moedas, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία, δήλωσε σήμερα στην Λισαββώνα: “Τις πόλεις δεν τις ορίζουμε με το μέγεθος και τον πληθυσμό τους, αλλά από το εύρος του οραματισμού τους και την δύναμη που εμπιστεύονται στα χέρια των πολιτών τους. Μερικές πόλεις δεν φοβούνται να πειραματιστούν. Δεν φοβούνται να επιτρέψουν στους πολίτες τους να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν νέες ιδέες. Αυτές είναι οι πόλεις που ενδυναμώνουν τους πολίτες τους. Σήμερα, βρισκόμαστε εδώ για να αναγνωρίσουμε τις πόλεις αυτές”.

Τα τελευταία χρόνια, το Παρίσι έκτισε παραπάνω από εκατό χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας για νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Σήμερα, φιλοξενεί το μεγαλύτερο πάρκο νεοφυών επιχειρήσεων στον κόσμο. Πέντε τοις εκατό του δημοτικού προϋπολογισμού χρηματοδοτεί δράσεις που τις έχουν προτείνει και τις υλοποιούν πολίτες. Μια τέτοια στρατηγική οδήγησε την πόλη του Παρισιού να καταστεί πραγματική FabCity.

Ποικιλία δράσεων υποστήριξης και χρηματοδότησης υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χώρες σε βαθιά διαδικασία αναμόρφωσης του αναπτυξιακού τους προτύπου, όπως η Ελλάδα, έχουν πολλά να διδαχθούν από τις καινοτόμες διοικητικές, κοινωνικές και θεσμικές καινοτομίες. Οι ελληνικές πόλεις μπορούν να αποτελέσουν τα πραγματικά εργαστήρια όπου αυτή η δημιουργική στροφή μπορεί να δοκιμαστεί στην πράξη. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτόμου, γαλάζιας, πράσινης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι κομβικός: αυτοί, μαζί με τον μη-κερδοσκοπικό τομέα, την Εκκλησία, τα πανεπιστήμια και τους συλλογικούς φορείς μπορούν να οικοδομήσουν θεσμικές συμμαχίες που θα εξασφαλίσουν ποιοτική χρηματοδότηση για την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης για όλους.