Με μόλις 6 εβδομάδες πριν από τις εκλογές των ΗΠΑ και σε ένα πλαίσιο χρηματιστηριακών αγορών η εντυπωσιακά μικρή ύφεση συναντά την παγκόσμια πανδημία covid-19, και είναι απαραίτητο να αποτιμήσουμε τις προσεχείς οικονομικές προοπτικές και τον αντίκτυπό τους στο χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών. Οι πρώτες τρεις εβδομάδες του Σεπτεμβρίου σηματοδοτήθηκαν από μια σημαντική διόρθωση στα χρηματιστήρια. Από το ανορθόδοξο υψηλό όλων των εποχών στις 2 Σεπτεμβρίου, οι τιμές του μεγαλύτερου δείκτη των ΗΠΑ, S & P500, ξεκίνησαν μια βαθιά διόρθωση άνω του 9% την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο κλείσιμο κάτι που παράσυρε θετικά όλες τις ευρωπαϊκές αγορές. Ο κυρίαρχος δείκτης Wall Street επέστρεψε στο μέσο όρο των 50 ημερών, συνεχίζοντας την καθοδική διόρθωση που ξεκίνησε νωρίτερα τον μήνα και επιταχύνθηκε μετά τη λήξη των συμβολαίων επιλογών την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Admiral Markets MT5, S & P500 CFD Index, διάγραμμα D1, 17 Φεβρουαρίου 2020 έως 22 Σεπτεμβρίου 2020, έκδοση 22 Σεπτεμβρίου 2020 στις 4:13 μ.μ.

Η δε απρόσμενη καθοδική απόκλιση του κινούμενου μέσου όρου των 50 ημερών αντικατοπτρίζει την αβεβαιότητα που ζυγίζει τις αγορές των ΗΠΑ και ανακοινώνει τη συνέχιση της τρέχουσας διόρθωσης που θα μπορούσε να φτάσει στον μέσο όρο των 200 ημερών, η οποία θα αντιστοιχούσε σε περαιτέρω πτώση 23% από το υψηλό όλων των εποχών από το το κράχ του 1932 έως στις αρχές Σεπτεμβρίου 2020.

Αυξανόμενοι φόβοι κοντά στις εκλογές

Η προσέγγιση των εκλογών στις ΗΠΑ κάνει τους επενδυτές πιο προσεκτικούς, μερικοί από τους οποίους επέλεξαν να μείνουν εκτός αγοράς ή να μειώσουν σημαντικά τις θέσεις τους εν αναμονή των εκλογικών αποτελεσμάτων. Μεγάλο μέρος αυτής της αβεβαιότητας τροφοδοτήθηκε από ρητορική και από τις δύο πλευρές, καθεμία από τις οποίες ισχυρίζεται ότι η νίκη από την άλλη πλευρά θα οδηγήσει στην τρομακτική κατάρρευση της οικονομίας των ΗΠΑ.

Από ουδέτερη άποψη, μπορεί κανείς να βασιστεί στα στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι τιμές του Dow Jones, κατά την περίοδο 1833-2016, αυξήθηκαν κατά 10,4% κατά μέσο όρο το έτος πριν από τις εκλογές και 6% κατά μέσο όρο το έτος των εκλογών. Αντίθετα, τα πρώτα δύο χρόνια των κάθε προεδρικών θητειών είναι σημαντικά λιγότερο επωφελείς για τους επενδυτές με μόνο 2,5% και 4,2% της αύξησης του Dow Jones κατά μέσο όρο κατά το πρώτο και δεύτερο έτος.

Από την εκλογή του Προέδρου Ρούσβελτ το 1944, μόνο δύο χρόνια εκλογών συνέπεσαν με μια σημαντική παγκόσμια πτώση στις αγορές:

  • Το έτος 2000 η φούσκα του Διαδικτύου
  • Το έτος 2008 η κρίση subprime

Διατηρώντας τα αριθμητικά στοιχεία από το 1944 έως σήμερα, μπορούμε επομένως να προσδιορίσουμε ότι η πιθανότητα να δούμε την πρόοδο των αγορών να είναι 76% έναντι μόνο του 24% που ισχύει σήμερα

Αν και τα στατιστικά στοιχεία είναι θετικά, πρέπει να μετριαστούν υπενθυμίζοντας την τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μόνα εκλογικά έτη που σημείωσαν πτώση στις αγορές αντιστοιχούν σε χρηματοπιστωτικές κρίσεις και ότι το έτος 2020 σημειώθηκε παγκόσμια πανδημία και παγκόσμια οικονομική αδυναμία, οι πιθανότητες πτώσης στις αγορές θα πρέπει να εξεταστούν σοβαρά πέραν μίας απλής πτώσης του 24%.
Ας μην ξεχνάμε ότι τα προγράμματα και η ατζέντες στηρίζονται δυστυχώς στην πολιτική και όχι στην επιχειρηματικότητα. Ενώ οι υποσχέσεις και οι διαφημιστικές εκστρατείες είναι πολλές για να προσελκύσουν ψήφους, μόνο ένα μικρό μέρος των μέτρων που ανακοινώνονται θα δουν το φως της επόμενης ημέρας.

Βασιζόμενοι σε στατιστικά και ιστορικά δεδομένα, μπορούμε να συμπεράνουμε δύο στοιχεία:

Οι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος είναι ιστορικά bearish, επομένως οι τρέχουσες αγορές πληρούν αυτό το πρότυπο.

Από το 1960 κατά τη διάρκεια των εκλογικών ετών, η μέση απόδοση των Standard & Poor’s 500 ήταν 2,2% ετησίως.

Πηγή : Real Investment Advise


Από τα παράξενα στοιχεία και τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται, μπορούμε εύλογα να αναμένουμε ότι το έτος 2020 θα τελειώσει με ένα επίσης παράδοξο θετικό πρόσιμο για τις αγορές των ΗΠΑ και ειδικότερα για την δείκτη S & P500. Ωστόσο, είναι αδύνατο να εξαχθούν συμπεράσματα για το έτος 2021. Από το 1833, το πρώτο έτος της προεδρίας ήταν ιστορικά εκείνο που συνοδεύεται από τη μικρότερη αύξηση των χρηματιστηριακών δεικτών και θεωρώντας το έτος 2020 ως έτος κρίση παρόμοια με το έτος 2000 ή 2008, η άνοδος ή η πτώση πιθανολογείται 50/50 για το επόμενο έτος.

Το έτος 2021 θα είναι επίσης έτος υπό στενή παρακολούθηση με πολλά στοιχεία σε εξέλιξη, στα οποία η ορατότητα των επενδυτών είναι μειωμένη, ή ακόμη και σχεδόν μηδενική:

  • Ο VIX (ο δείκτης φόβου) διατηρείται πάνω από το όριο προειδοποίησης του 25 και δεν πέφτει κάτω από αυτό το επίπεδο.
  • Η FED (αμερικανική κεντρική τράπεζα) συνεχίζει την παρεμβατική πολιτική της με βραχυπρόθεσμο στόχο πληθωρισμού άνω του 2%, δεν έχουμε καμία εικόνα για τις συνέπειες μιας τέτοιας πολιτικής.
  • Η αναζωογόνηση της κατανάλωσης θα πρέπει να περάσει στην πίστωση όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη χρέος άνω του 130% του ΑΕΠ.

Στον ορίζονται φαίνεται μία πιθανή βελτίωση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας των εταιρειών δυστυχώς χάρη στα μαζικά σχέδια απολύσεων, αλλά τίθεται το ερώτημα ποιος θα είναι σε θέση να καταναλώσει μακροπρόθεσμα χωρίς εργασία;

Πηγή: Admiral Markets MT5, Volatility Index (VIX), D1 chart, από 26 Φεβρουαρίου 2020 έως 22 Σεπτεμβρίου 2020, που δημοσιεύθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 στις 5:32 μ.μ.


Η προεπιλεγμένη ψηφοφορία έχει γίνει ο νέος κανόνας στον Ατλαντικό. Το αμερικανικό σύστημα βασίζεται σε δύο μέρη. Ωστόσο, τα τελευταία 26 χρόνια, οι διαφορές στις προσδοκίες των Αμερικανών ψηφοφόρων έχουν διευρυνθεί σημαντικά και οι εκπρόσωποι των δύο ιστορικών κομμάτων δεν έχουν ομοφωνία από τα μέλη, ακόμη και στο δικό τους στρατόπεδο. Αυτή η διχαστική τάση φαίνεται να επιταχύνθηκε με την ανάπτυξη των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία επέτρεψαν στους ομοϊδεάτες των αντίθετων πολιτικών στρατοπέδων να συναντηθούν. Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι λοιπόν δεν ψηφίζουν πλέον τον υποψήφιο που ενσωματώνει τις αξίες και τις πολιτικές τους ιδέες, αλλά για αυτόν που τους αρέσει λιγότερο! Μια εκπληκτική επανάληψης αυτής της πολιτικής ανωμαλίας βρίσκεται μεταξύ 1985 και 2019, τα δε καλύτερα χρόνια για τις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι εκείνα με ένα διχασμένο Κογκρέσο και δεν κυριαρχούνται από τα δύο πρώτα κυρίαρχα κόμματα. Όταν το Κογκρέσο διαιρέθηκε το 1985, το 2013 και το 2019, το ΑΕΠ παράδοξα και πάλι αυξήθηκε κατά μέσο όρο 2,8% και ο S & P500 αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 17,2%.


Οι αμερικανικές εκλογές είναι σίγουρα ένα από τα πιο σημαντικά και αναμενόμενα γεγονότα του έτους 2020. Εάν οι Ευρωπαϊκές αγορές παρασυρθούνε θετικά όπως έχει δείξει η ιστορία, μόνο το 2021 θα δείξει αυτήν την κίνηση!

Written by

Γεώργιος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεώργιος Αλεξόπουλος αρθρογραφεί στην Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ. Γεννήθηκε την Πάτρα το 1984. Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Πατρών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MBA στις νέες αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, του ιδίου τμήματος με εξειδίκευση την Διεθνοποίηση των Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος πτυχίου τεχνολόγου πολιτικού μηχανικού έργων υποδομής. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικά άρθρα στα καταλογραφημένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές: Journal of Investment Management and Financial Innovations, Macmillan Palgrave Publishers. Οι τομείς του ερευνητικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν την Κοινωνική Οικονομία, την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Οικονομική Οικονομετρία και τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Έχει παρουσιάσει πολλά εθνικά συνέδρια σχετικά με τον τραπεζικό φόρο και τη διάρθρωση του κεφαλαίου. Στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας δραστηριοποιείται από το 2017 με την ιδιότητα του σαν Researcher at Social Economy Observatory, Greece στο οποίο είναι Responsible Individual development researcher of a development of new models corporate governance study between social enterprises, and development researcher of econometric models of Internationals Credit Flow measurement developed through the Social Economy