Αν και σήμερα ο μεγάλος αριθμός ακινήτων που πλειστηριάζονται αφορούν σε υποθήκες επαγγελματικών δανείων, από τις αρχές του νέου έτους 6 στα 10 ακίνητα που θα βγαίνουν στο σφυρί θα είναι οικιστικά. Από την εξέλιξη αυτή φυσικά δεν θα εξαιρείται η πρώτη κατοικία που συνδέεται με μη εξυπηρετούμενο κόκκινο δάνειο. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, παρά τις εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης ακόμη και δια στόματος του Πρωθυπουργού, δεν υπάρχει καμία δικλείδα που να προστατεύει την πρώτη λαϊκή, όπως τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, κατοικία.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον των ξένων funds είναι αυξημένο, αφού μεταξύ των δεσμευμένων οικιστικών ακινήτων βρίσκονται φιλέτα, όπως χαρακτηρίζονται τα υψηλής εμπορικής αξίας ακίνητα. Αφού λυθεί η σύμβαση μεταξύ δανειολήπτη και τράπεζας η σύμβαση προβλέπει εκ νέου ειδοποίηση του δανειολήπτη για να ρυθμίσει την οφειλή του. Το πλαίσιο της ρύθμισης ορίζεται από το fund το οποίο έχοντας αγοράσει την υποθήκη έναντι ενός ιδιαιτέρους χαμηλού ποσού, δεν θα διστάσει να ενεργοποιήσει κάθε ένδικο μέσο, ώστε να αυξήσει περαιτέρω την κερδοφορία της επένδυσης. Στο πλαίσιο αυτό οι δανειολήπτες παραμένουν απροστάτευτοι και η εξέλιξη θα συμπαρασύρει προς τα κάτω την αγορά ακινήτων.