Το ογκώδες έργο του Νικολάου Γερακάρη είναι το βιβλίο αναφοράς για τις διώξεις, την κακοποίηση και τις δολοφονίες που υπέστησαν όσοι βρέθηκαν αντίθετη με το καθεστώς του Ελευθερίου Βενιζέλου και των ξένων συνεργών του, Γάλλων και Άγγλων. Έχοντας εκδοθεί πρώτη φορά το 1936, το έργο του πρώην Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών είναι το πιο εμπεριστατωμένο βιβλίο για το εύρος της βίας με την οποία επιβλήθηκε και επανερχόταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος στα πολιτικά πράγματα της δοκιμαζόμενης Ελλάδας.

“Η πλευρά της ιστορίας με την οποία θα ασχοληθώ, είναι η δημόσια εμφάνισις των αφαντάστου εκτάσεως και ανεπανόρθωτων καταστροφών των οποίων εγένετο πρόξενος εις ελληνικούς πληθυσμούς, η πολιτική του Βενιζέλου και η τοιαύτη της μαρτυρηθείσης παρ’ αυτού και των οπαδών του απιστεύτου αγριότητος εναντίον των αντιφρονούντων, προ της οποίας ωχριώσιν και αυταί αι βάσανοι του Μεσαίωνος”, σημειώνει ο Νικόλαος Γερακάρης χαρακτηριστικά στον πρόλογό του.

Με δικαστική διεξοδικότητα, ο Γερακάρης εντοπίζει, απαριθμεί και περιγράφει τους δολοφονημένους, φυλακισμένους, εξορισμένους, αιχμαλώτους των ξένων συμμάχων του Βενιζέλου, “τας παραδιδομένας εις ένα παμφάγον πυρ κωμοπόλεις και τα χωρία υπό των αλλοδαπών και ημετέρων επιδρομέων”, την καταστροφή των ιδιωτικών περιουσιών, τις διώξεις των δημοσίων υπαλλήλων.

Το εμβληματικό έργο του Εισαγγελέα Γερακάρη είναι μια ανεκτίμητης αξίας ιστοριογραφικό τεκμήριο για την λιγότερο φωτισμένη και περισσότερο σκοτεινή όψη του Εθνικού Διχασμού.

Σελίδες εκ της συγχρόνου ιστορίας. Πρόσωπα και Πράγματα. Τόμος Α’. Νικολάου Γ. Τ. Γερακάρη. Πρώτη Έκδοση: 1936. Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2020. Σελ. 552. Θα το βρείτε μόνο στο www.grecobooks.com

Αγορά με ένα κλικ και απόλυτη ασφάλεια

Σελίδες εκ της συγχρόνου ιστορίας | Νικολάου Γερακάρη

Σελίδες εκ της συγχρόνου ιστορίας. Πρόσωπα και Πράγματα. Τόμος Α'. Νικολάου Γ. Τ. Γερακάρη. Πρώτη Έκδοση: 1936. Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2020. Σελ. 552

€25,44

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Originally posted 2020-08-28 12:49:54.