Με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας μαθητών, καθηγητών και γονέων, τέθηκε προς διαβούλευση το νέο σχέδιο για τον επανασχεδιασμό της λειτουργίας των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το χρονικό όριο της διαβούλευσης λήγει την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο καταργείται η διάκριση απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Σε κάθε περίπτωση απουσίας ενός μαθητή θα ενημερώνεται ο κηδεμόνας ηλεκτρονικά, ενώ ορίζονται εξαιρέσεις κατά τις οποίες δικαιολογείται η απουσία ενός μαθητή χωρίς προσμέτρηση απουσιών. Στο νέο σχέδιο υπάρχουν προτάσεις για την αντιμετώπιση παρεκκλινουσών συμπεριφορών, με στόχευση στη συνειδητοποίηση του προβλήματος κι όχι μόνο στην τιμωρία. Προστίθενται επίσης έπαινοι πέραν των σχολικών επιδόσεων, με σκοπό την επιβράβευση των πράξεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της σχολικής κοινότητας. Παράλληλος στόχος της νέας πρότασης είναι η ενίσχυση συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών, ενώ καθιερώνεται η ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης τύπου Λυκείου. Τέλος, προτείνεται η ψηφιοποίηση υπηρεσιακών εγγράφων, η διακίνηση των οποίων θα πραγματοποιείται μέσω του υφιστάμενου ηλεκτρονικού συστήματος myschool.

Πάντως γονείς και εκπαιδευτικοί κρατάνε μικρό καλάθι για τις επικείμενες αλλαγές, αφού ο χώρος της παιδείας έχει δεχθεί σημαντικές τροποποιήσεις τις τελευταίες δεκαετίες, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί κάποια σημαντική βελτίωση του επιπέδου. Η παραπαιδεία κυριαρχεί, ενώ η αξιολόγηση αποτελεί αγκάθι στις σχέσεις μεταξύ Υπουργείου και εργαζομένων.