Η πατέντα με Αριθμό Δημοσίευσης WO/2020/060606 ανήκει στην MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC, την εταιρεία του Μπιλ Γκέιτς. Στην καταχώρησή της από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διαβάζουμε πως πρόκειται για τεχνολογία ενσωματωμένων συναλλαγών σε κρυπτονόμισμα.

Η τεχνολογία με τον δυσοίωνο εξαψήφιο κωδικάριθμο, που περιλαμβάνει τρεις φορές το μηδέν και τρεις φορές το έξι, θα ελέγχει αν κάποιος εργάστηκε όπως έπρεπε και θα επιτρέπει ή θα αποτρέπει την πληρωμή του.

Η επίσημη τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας σωματικού ελέγχου για πληρωμές με κρυπτονόμισμα φέρει τον τίτλο: “Σύστημα Κρυπτονομίσματος που Χρησιμοποιεί Σωματικά Στοιχεία” (CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA).

Με τα λόγια των ίδιων των εφευρετών της: “Η δραστηριότητα του ανθρώπινου σώματος που σχετίζεται με μια εργασία που παρέχεται σε έναν χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια διαδικασία εξόρυξης ενός συστήματος κρυπτογράφησης. Ένας διακομιστής μπορεί να παρέχει μια εργασία σε μια συσκευή ενός χρήστη που συνδέεται επικοινωνικά με τον διακομιστή. Ένας αισθητήρας που συνδέεται επικοινωνιακά με ή περιλαμβάνεται στη συσκευή του χρήστη μπορεί να αισθανθεί τη σωματική δραστηριότητα του χρήστη.

Τα δεδομένα δραστηριότητας σώματος μπορούν να δημιουργηθούν με βάση την ανιχνευμένη δραστηριότητα σώματος του χρήστη. Το σύστημα κρυπτογράφησης που συνδέεται επικοινωνιακά με τη συσκευή του χρήστη μπορεί να επαληθεύσει εάν τα δεδομένα δραστηριότητας σώματος πληρούν μία ή περισσότερες προϋποθέσεις που ορίζει το σύστημα κρυπτογράφησης και απονέμει κρυπτογράφηση στον χρήστη του οποίου τα δεδομένα δραστηριότητας σώματος επαληθεύονται”.

Σε απλή γλώσσα -και με την αναπόφευκτη απλούστευση- ένας server, ένας άνθρωπος και ένα εμφυτευμένο ή φερόμενο τσιπ θα βρίσκονται σε κύκλωμα. Ο άνθρωπος θα ελέγχεται με καταγραφή της σωματικής τους δραστηριότητας για το αν έχει φέρει εις πέρας μια συμφωνημένη εργασία. Αν το σύστημα αξιολογήσει πως η εργασία έχει ολοκληρωθεί, ο άνθρωπος θα πληρώνεται με κρυπτονόμισμα.

Από τις ηλεκτρονικές, στις ενσωματωμένες συναλλαγές

Μεγάλα συμφέροντα προωθούν την γενίκευση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, γιατί τις ελέγχουν καλύτερα και με ελάχιστο κόστος. Αυτός που ελέγχει τις συναλλαγές, ελέγχει τους ανθρώπους.

Ακόμα και ηλεκτρονικές, οι συναλλαγές δεν παύουν να γίνονται με την ονομαστική έστω ανταλλαγή προϊόντων, υπηρεσιών και φυσικών νομισμάτων. Η αύξουσα ηλεκτρονικοποίηση καθιστά την κυκλοφορία των υλικών νομισμάτων αχρείαστη.

Όταν η πλήρης ή γενικευμένη ψηφιοποίηση των χρηματικών συναλλαγών θα έχει επιτευχθεί, θα μπορούν να καταργηθούν τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα. Η ψηφιοποίηση των οικονομικών συναλλαγών, των αγορών και των πωλήσεων θα καταστήσει το επίσημο κρατικό νόμισμα περιττό.

Με την γενικευμένη ψηφιοποίηση των οικονομικών συναλλαγών, θεμελιώδες δικαίωμα δεν θα είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να έχει και να ανταλλάσσει χρήματα. Θεμελιώδες δικαίωμα θα είναι να έχει πρόσβαση στο διαδικτυακό σύστημα ηλεκτρονικής εκκαθάρισης των συναλλαγών, χωρίς το οποίο καμιά δοσοληψία δεν θα μπορεί να γίνει. Ένα μπλακ-άουτ του διαδικτύου θα σημαίνει μπλακ-αουτ κάθε οικονομικής δοσοληψίας.

Το δίκτυο 5G θα αντικαταστήσει το διαδίκτυο

Όσοι δεν επιθυμούν να περιορίζονται στο διαδίκτυο, προωθούν την ανάπτυξη του επικοινωνιακού δικτύου Πέμπτης Γενεάς, το 5G. Πυκνές διατάξεις πομποδεκτών στο κατοικημένο περιβάλλον θα μπορούν να εξυπηρετούν την αμεσότερη διακίνηση τεράστιων όγκων ψηφιακών δεδομένων.

Αν κάποιος αναπτύξει ένα σύστημα συναλλαγών, χωρίς να έχει ανάγκη το εν μέρει ενσύρματο διαδίκτυο και τα επίσημα κρατικά νομίσματα, αλλά έχοντας πλήρη, ασύρματη κάλυψη δικτύου 5G τουλάχιστον στις εστίες μεγάλης οικονομικής δραστηριότητας όπως οι πόλεις και δικής του εκδόσεως κρυπτονομίσματα, θα ελέγχει την οικονομία της Νέας Εποχής.

Όποιος δεν συνδέεται με την τεχνολογία αυτή, δεν θα μπορεί να συναλλάσσεται, να αγορά και να πωλεί.

Ο Αριθμός του Ανθρώπου

Στην Αποκάλυψή του ο Άγιος Ιωάννης έγραψε λίγα χρόνια μετά την Ανάστατη του Ιησού Χριστού, τον 1ο μ.Χ. αιώνα:

13-16 | Και υποχρεώνει όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλούσιους και τους φτωχούς, και τους ελεύθερους και τους δούλους, να δώσουν σ’ αυτούς χάραγμα πάνω στο χέρι τους το δεξί ή πάνω στα μέτωπά τους.

13-17 | Και να μη μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει παρά μόνο όποιος έχει το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του.

13-18 | Εδώ είναι η σοφία. Όποιος έχει νου ας λογαριάσει από τα ψηφία του, τον αριθμό του θηρίου, γιατί είναι αριθμός ανθρώπου· και ο αριθμός του είναι εξακόσια εξήντα έξι (666).

Στηρίξτε μας με μια δωρεά

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Written by

Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη", Δημοτικός Σύμβουλος και Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.