Δύο ακόμα χρόνια εγκλεισμούς, απαγορεύσεις, καθώς και περιορισμούς στις ατομικές-πολιτικές ελευθερίες των ανθρώπων μέχρι να «νικηθεί» ο αόρατος εχθρός «βλέπει» ο Γκέιτς.

Στην συνέχεια προσπάθησε να στοιχειοθετήσει τα δύο ακόμα χρόνια λέγοντας ότι δεν κάνουμε ότι και όσα πρέπει για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία.

Ο «φιλάνθρωπος» ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις φροντίζουν μόνο για τους πληθυσμούς τους  και δεν αγοράζουν περισσότερα εμβόλια για τους ανθρώπους των μη αναπτυγμένων χωρών (οπότε θα αποκτήσουν επιπλέον ρευστότητα οι εταιρίες του καλού Μπιλ).

Μιλώντας στο  CNN, προειδοποίησε ότι τα εμβόλια μέχρι τώρα «πηγαίνουν μόνο σε πλούσιες χώρες», γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο να αναπτυχθούν μεταδοτικές μεταλλάξεις του ιού.

Αυτός ο κίνδυνος -σε συνδυασμό με ένα ενδεχόμενο κύμα επαναμολύνσεων- σημαίνει ότι η πλήρης επιστροφή στην κανονικότητα «θα μπορούσε να απαιτήσει όλο το 2022 εκτός αν κάνουμε καλύτερη δουλειά» είπε κλείνοντας.

Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι σαν αυτόν και σκέπτονται αφιλοκερδώς πως θα ήμαστε όλοι εμείς «υγιείς και ασφαλείς».