Δυστυχώς, φτάσαμε και εκεί. Απαγόρευσαν και στον Άγιο Σπυρίδωνα να εορτάσει.

Να μην ανάψει κερί ο πιστός να μην προσκυνήσει τον Άγιο Σπυρίδωνα. Η σημερινή εικόνα θυμίζει τους Ρωμαίους στρατιώτες που φύλαγαν τον τάφο του Χριστού ώστε να μην γίνει η Ανάσταση.

Παρατεταμένη Μεγάλη Παρασκευή στην πατρίδα

Εδώ και πολλές μέρες η χώρα ζει την Μεγάλη Παρασκευή (παρατεταμένα) και περιμένει από τον Θεό την Ανάστασή της και εις εκ των πρωτεργατών των γεγονότων αυτών θα είναι ο Άγιος  Σπυρίδωνας;

Η ανατροπή των πάντων θα μας οδηγήσει σε «δυσάρεστα γεγονότα» με την Τουρκία;

Διότι ο Άγιος Σπυρίδων αναφέρεται και στο βιβλίο του Στρατηγού Μακρυγιάννη ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ.

Το όραμα του στρατηγού Μακρυγιάννη

Αφού αυτείνη την μεγάλη λάψην όπου είδα το βράδυ,του αφεντός μας και της βασιλείας του, οπού δεν μπορώ να σας την παραστήσω, ανάμεσα τον αφέντη μας και εις τον Χριστόν εφάνη ένας σταυρός.

Τον πήρε ο Χριστός εις το χέρι και ευτύς βγαίνει ένας και είχε μία μεγάλη τρομπέτα και την έβαλε εις το στόμα του και φώναξε πρώτα αριστερά και δεύτερα δεξιά και ευτύς κίνησαν δύο καβαλαραίγοι με τις σημαίες και συγχρόνως ο σταυρός,

Και ακολουθούσαν μαζί τους από πίσω στρατεύματα, ύστερα άρχισε μία θάλασσα και γιομάτη όλο καράβια, μεγάλα και τρανά, με διάφορες σημαίες, και πλήθος από αυτά, πνιμένη όλη η θάλασσα, όλο διάβαιναν.

Ύστερα άρχισαν μυρμήγκοι στρατευμάτων, μαύροι, κόκκινοι και τα εξής: Διαβαίνοντας και αυτά πολλή ώρα, παρουσιάζεται μία σαν αντάρα, καπνός πολύς,και ένας μεγάλος ποταμός όλο αίμα και τελειώνοντας αυτά, άρχισαν τούρκικα γράμματα, ο τουράς τους πρωτοβήκε και κίνησε ομπρός, και κοντά τα γράμματα.

Τελειώνοντας αυτά, περνούν γράμματα δικά μας, έλεγαν: «Παίρνει τέλος».

Δι αυτό της Τουρκίας, είναι καιρός οπού είδα εις τον ύπνο μου ότι ένας λαμπροφορεμένος ως δεσπότης μου δίνει δύο χαρτιά τούρκικα και μου λέγει: Δώστα του Σπυρίδωνα, ότ’ είναι τα παλιά προικοσύφωνα της Τουρκίας και να της τα δώσει, ότι εγώ έκαμα νέα.

Αυτά είδα και σήμερα, Παρασκευή, εις την προσευχή μου οπού έγραψα, καράβια και άλλα… 

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ”ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ” ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ.ΣΕΛ.197-199.

Originally posted 2020-12-13 20:36:14.