Θέλω μια νέα αρχή για την Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα, οι επιδόσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης στην χρηματοδότηση της κοινωνικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας για όλους και κυρίως για τις νέες και τους νέους, την στήριξη των περισσότερο ευάλωτων, ήταν οικτρές. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

Καθημερινά, εισπράττω την θέληση και την αγωνία των νέων παιδιών για ευκαιρίες, δημιουργία, ζωή στον τόπο τους – αλλά και τον φόβο ό,τι θα αναγκαστούν να φύγουν μακριά από την πατρίδα μας και μακριά από την Θεσσαλονίκη.

Η επένδυση στην παιδεία και την εκπαίδευσή μας, η δημιουργία αξιοπρεπών θέσων εργασίας και ιδίως για τα νέα παιδιά, η παροχή ευκαιριών για όλους και ιδίως για τις εργαζόμενες μητέρες – αυτά είναι τα ζητούμενα για μια Κοινωνική Θεσσαλονίκη.

Θέλω κάτι καλύτερο για τις σπουδάστριες και τους σπουδαστές μου. Θέλω κάτι καλύτερο για τα παιδιά μου. Θέλω μια Θεσσαλονίκη με αξιοπρέπεια. Έχουμε αξιοπρέπεια – Τώρα, έχουμε κι επιλογή.


Η Σοφία Σιτζάκη είναι Εκπαιδευτικός και υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με την παράταξη του Ιωάννη Νασιούλα “Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη” (www.thessaloniki.plus)

Originally posted 2019-04-08 09:21:37.