Στα τέλη του μήνα επιστρέφουν στην Ελλάδα οι θεσμοί, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τρίτη αξιολόγηση. Η ενοποίηση εμπορικών – αντικειμενικών αξιών των ακινήτων αναμένεται να παραμείνει εκτός της τρίτης αξιολόγησης, αφού η ελληνική Κυβέρνηση επικαλέστηκε αδυναμία εκπλήρωσης του προαπαιτούμενου για τεχνικούς λόγους. Ως τώρα η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει το 30% των προαπαιτούμενων.

Στόχος της Κυβέρνησης και των επικεφαλής των θεσμών είναι η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης πριν το Eurogroup στις 4 Δεκεμβρίου. Αν και οι θεσμοί συμφώνησαν στη μετάθεση της εξίσωσης εμπορικών – αντικειμενικών αξιών, απαίτησαν κατά την τρίτη αξιολόγηση να υπάρξει συμφωνία για το ενεργειακό και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Μέχρι την έλευση των θεσμών θα πρέπει να έχει κατατεθεί στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2018, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του swap και να έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.