“Τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος” (Αποκάλυψη Ιωάννου, 21,8).

Δηλαδή: “Και όσον αφορά στους δειλούς, τους απίστους, τους αηδιαστικούς, όσον αφορά στους φονιάδες, τους πόρνους, τους παρασκευαστές φαρμάκων, τους ειδωλολάτρες και όλους τους ψεύτες, το μερίδιό τους θα είναι στην λίμνη που φλέγεται με φωτιά και με θειάφι, που είναι ο δεύτερος θάνατος”.

“ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος” (Αποκάλυψη Ιωάννου, 22,15).

Δηλαδή: “Έξω οι σκύλοι και οι παρασκευαστές φαρμάκων και οι πόρνοι και οι φονιάδες και οι ειδωλολάτρες και ο κάθε ένας που αγαπά και κάνει πράξη το ψεύδος”.

Οι παρασκευαστές φαρμάκων, στον δεύτερο θάνατο

Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, αναφέρεται δύο φορές η λέξη “φαρμακεύς”: οι “φαρμακείς” περιλαμβάνανάμεσα σε εκείνους που θα υποστούν την μεγαλύτερη οργή του Θεού, τον δεύτερο θάνατο.

Φαρμακεύς είναι ο μάγος, ο δηλητηριαστής, ο παρασκευαστής φαρμάκων. Όχι τυχαία, η εννοιολογική απόδοση διατρέχει κάθε γνωστή ιστορική εποχή και διατηρεί αυτούσιο το νόημά της στις ημέρες μας: Ο φαρμακεύς γνωρίζει τις δόσεις των συστατικών και των σκευασμάτων – που γιατρεύουν ή φέρνουν τον θάνατο. Είναι ο κύριος της γνώσης του ποιο συστατικό και ποιο σκεύασμα προκαλεί ποιο αποτέλεσμα. Ο φαρμακεύς είναι ο κύριος της γνώσης και της δόσης.

Υποστηρίξτε μας με μια δωρεά

Written by

Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη", Δημοτικός Σύμβουλος και Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.