Ο διακεκριμένος επιστήμονας και πολιτικός Γεώργιος Στρέιτ αναδείχθηκε σε θεματοφύλακα των μυχιότερων σκέψεων του Βασιλέως Κωνσταντίνου του Α’. Πριν το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, ανέλαβε το Υπουργείο των Εξωτερικών, με κοινή συναίνεση του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου και του Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αυτός υπήρξε ο εισηγητής της πολιτικής της αυστηρής ουδετερότητας έναντι των δύο συνασπισμών, την οποία υποστήριξε με επιχειρήματα και ήθος.

Η πρόσδεση του Βενιζέλου στο άρμα γαλλικών και βρετανικών συμφερόντων, ανέτρεψε την εθνική πολιτική και οδήγησε την Ελλάδα άκαιρα, χωρίς στρατιωτική λογική, αξιόπιστες εγγυήσεις και πειστικά ανταλλάγματα στην ξενοκρατία, τον Εθνικό Διχασμό και την καταστροφική Μικρασιατική Εκστρατεία. Η απομάκρυνση του Γεωργίου Στρέιτ από το Υπουργείο Εξωτερικών και η τοποθέτησή τους ως Συμβούλου του Βασιλέως δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει την πορεία της χώρας προς την αυτοκαταστροφή.

Το Ημερολόγιο του Γεωργίου Στρέιτ διαιρείται σε δύο μέρη. Το ανά χείρας Πρώτο καλύπτει την περίοδο από την έκρηξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι την 31 Αυγούστου 1914. Η αξία του είναι ανεκτίμητη: τόσο ως πρωτογενές ιστοριογραφικό τεκμήριο, όσο και ως απόδειξη θεσμικού και προσωπικού ήθους σε στιγμές μεγάλων εθνικών προκλήσεων.

Γεώργιος Στρέιτ | Απομνημονεύματα – Μέρος Α’. Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2018. Αποκλειστικά διαθέσιμο στο: www.grecobooks.com

Cover GEORGIOS STREIT 1.png

Originally posted 2019-09-13 13:06:14.