Το υπουργείο Οικονομικών στο άρθρο 12 του νομοσχεδίου που βρίσκεται υπό διαβούλευση προτείνει την καθιέρωση της διερεύνησης κάθε εμβάσματος άνω των 1.000 ευρώ – ακόμη και των μη επαναλαμβανόμενων – ως ύποπτο για ξέπλυμα χρήματος.

Το μέτρο στοχεύει στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ το βάρος των πρώτων ελέγχων μετατίθεται στα ίδια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία θα πρέπει να ενημερώνουν την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, που θα μπορεί να δεσμεύει άμεσα συναλλαγές και περιουσιακά στοιχεία, ακόμη κι αν υπάρχουν απλώς υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τρομοκρατία.

Σύμφωνα με την “Ναυτεμπορική” μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του υπουργείου Οικονομικών για μία ακόμη σημαντική αλλαγή που θα αφορά στον τρόπο μεταβίβασης ανωνύμων μετοχών. Το θολό τοπίο που διέπει την μεταβίβαση μετοχών εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο έχει επιτρέψει τη νομιμοποίηση εσόδων. Οι υπό διαβούλευση προτάσεις σχετίζονται με την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής οδηγίας 2015/849. Ωστόσο, μετά το φιάσκο του επανακαθορισμού των αντικειμενικών αξιών που ανέδειξε την οργανωτική αδυναμία του αρμόδιου υπουργείου, δικαίως κάθε σχεδιαζόμενος έλεγχος τίθεται εν αμφιβόλω.