Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε,

Μου καταγγέλθηκε πως ο κύριος [………….], µόνιµος υπαλλήλος της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων κλάδου ∆.Ε Εποπτών Καθαριότητας, που απασχολείται στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου, και υπογράφει δημοσίως άρθρα ως «Σύμβουλος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης», λαμβάνει επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών. Το όνομά του βεβαιώνεται για απασχόληση βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας στις επίσημες μηνιαίες καταστάσεις που βεβαιώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Καθαριότητας.

Γνωρίζοντας την ειλικρινή ευαισθησία σας για την αποφυγή πράξεων και παραλείψεων που έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα την μη-χρηστή διοίκηση, καθώς και την κακή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, σας παρακαλώ να ερευνήσετε αν ο αναφερόμενος δημοτικός υπάλληλος λαμβάνει όντως το επίδομα των βαρέων και ανθυγιεινών και αν αυτό είναι σύννομο.

Έχω πλήρη πεποίθηση πως, σε περίπτωση που διαπιστώσετε πως έχουν αδικαιολόγητα καταβληθεί επιδόματα ή άλλες αμοιβές στον εν λόγω δημοτικό υπάλληλο, όπως π.χ. υπερωριακής και νυκτερινής απασχόλησης, στο πλαίσιο αποδείξιμης υπερεργασίας για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας, στο οποίο και ανήκει οργανικά, θα λάβετε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για να θεραπευθεί η ζημία που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο δημόσιο, τώρα που σας έχω ενημερώσει γραπτώς.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Written by

Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη", Δημοτικός Σύμβουλος και Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.