Κυκλοφόρησε το συλλογικό έργο “Θέματα Κοινωνικής Οικονομίας – Από την κοινωνική επιχειρηματικότητα, στις κοινωνικές επενδύσεις και την κοινωνική τραπεζική” σε επιμέλεια Ιωάννη Νασιούλα, από τις Εκδόσεις του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας.

Είναι ο πρώτος, διεπιστημονικός, συλλογικός τόμος, μετά την ψήφιση του νέου Νόμου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 4430/2016, καθώς και του νέου Νόμου για τους Συνεταιρισμούς 4384/2016. Έμπειροι και διεθνώς καταξιωμένοι ερευνητές και ειδικοί , πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, σε μια συγγραφική ομάδα με διεπιστημονικό συντελεστή, αναδεικνύουν την ακαδημαϊκή και επιχειρησιακή μοναδικότητα της κοινωνικής οικονομίας, ως ενός ιδιαίτερα δυναμικού κλάδου, με ανεξάντλητες προοπτικές για την ανάπτυξη στην χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

1.jpg
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής κύριος Γεώργιος Ντάσης και ο επιμελητής του συλλογικού τόμου Δρ. Ιωάννης Νασιούλας, κατά την βιβλιοπαρουσίαση-συζήτηση του έργου στην Αθήνα

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής κύριος Γεώργιος Ντάσης -και αυτός μεταξύ των συγγραφέων του συλλογικού τόμου- σημειώνει στον Εισαγωγή του:

“Στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης, χρειαζόμαστε τα σημαντικά κοινωνικά και αναπτυξιακά συμφραζόμενα του ανά χείρας τόμου. Σε εποχές ακραίας αμφισβήτησης του κοινωνικού από το ακραία οικονομικό, χρειαζόμαστε ισχυρές φωνές που υπερασπίζονται το κοινωνικό κράτος και την κοινωνική δικαιοσύνη. Στην ανάγκη αυτή, ο επιμελητής και οι συγγραφείς ανταποκρίνονται με επιστημονική πληρότητα, εξειδίκευση και αντικειμενικότητα προβάλλοντας ταυτόχρονα υψηλό φρόνημα κοινωνικοπολιτικής δραστηριοποίησης (civic engagement) και επαγγελματισμό. Θα ήθελα, συνεπώς, να συγχαρώ θερμά τον Γιάννη Νασιούλα και όλους τους συγγραφείς και να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδη η αξιόλογη αυτή προσπάθεια”.

Σε 311 πυκνογραμμένες σελίδες και 18 Κεφάλαια, οι συντάκτες του τόμου αναλύουν ένα σύνολο από αναδυόμενες θεματικές που αρθρώνουν το αίτημα της κοινωνικής ανάπτυξης σε νέα βάση:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η Κοινωνική Οικονομία ως αναγκαιότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέρος Πρώτο. ΑΞΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & OIKONOMIA
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. Κοινωνικό Κεφάλαιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. Προς μια θεολογία της κοινωνικής οικονομίας
Μέρος Δεύτερο. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. Κοινωνικές Επενδύσεις και Κοινωνική Τραπεζική
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Χρηματοδοτική Καινοτομία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ. Μέτρηση Κοινωνικών Επιπτώσεων
Μέρος Τρίτο. ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Ευρωπαϊκές Πολιτικές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ. Χρήσεις και καταχρήσεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: η Ελληνική περίπτωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ. Ο Νόμος 4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ. Ο Νόμος 4384/2016 για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ. Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις
Μέρος Τέταρτο. ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ. Η Κεφαλαιουχική Κοινωνική Επιχείρηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ. Κοινωνική Οικονομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. Το παράδειγμα των δημοτικών επιχειρήσεων ενέργειας στην Γερμανία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ. Αμοιβαία ταμεία αλληλασφάλισης στην Ευρώπη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ. Εκπαίδευση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ. Κοινωνική Καινοτομία στην Υγεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ. Η συμβολή της τυποποίησης στην κοινωνική επιχειρηματικότητα
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αποκλειστικά διαθέσιμο στο www.grecobooks.com

fb_img_15123029487601234235691.jpg

Θέματα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Από την κοινωνική επιχειρηματικότητα, στις κοινωνικές επενδύσεις και στην κοινωνική τραπεζική. Συλλογικός Τόμος. Επιμέλεια: Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ. Πρόλογος: Γεώργιος ΝΤΑΣΗΣ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Γράφουν: Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ, Γεώργιος ΝΤΑΣΗΣ, Alain COHEUR, Denis STOKKINK, Kurt BERLO, Oliver WAGNER, Daniel SCHAFER, Ευγενία ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Παναγιώτης ΜΠΑΜΙΔΗΣ, Μιχαήλ ΦΕΦΕΣ, Κωνσταντίνος ΓΕΩΡΜΑΣ, Βικτώρια ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ, Μιχαήλ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, ​Βασίλειος ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, Απόστολος ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, π. Αλέξανδρος ΣΑΛΜΑΣ, ​Ναούμ ΜΥΛΩΝΑΣ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 2016. ISBN:978-618-80232-3-9​. Σελίδες: 311.

Originally posted 2018-01-24 21:56:43.