Τα κοινωνικά δίκτυα αναπτύσσονται τώρα και στα ελληνικά εδάφη, επενδύοντας στην ανακατανομή κοινωνικών πόρων όπως σε όλο τον κόσμο.

Οι συλλογικές κοινότητες πλέον στηρίζουν την κατασκευή τους στον θεσμό της επικράτειάς αναδεικνύοντας το νέο πρότυπο των αξιών και της ηθικής των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Η τοπική πτυχή περικλείει το έδαφος σε μια τοπική κοινωνική ταυτότητα και όχι σε μια προστατευτική οικονομία. Οι σύγχρονες συλλογικές κοινότητες στην σύγχρονη δράση τους είναι οικουμενικές, η πρόσβαση ή η χρήση των δικαιωμάτων που αποδίδουν κάνουν εφικτό το έδαφός του ώστε να παρέχουν ένα πρακτικό και δημοκρατικό τρόπο στη δυνατότητα των κατοίκων «μια καλή ζωή για κάθε άτομο και, ειδικότερα, για τα πιο ευάλωτα, η παγκόσμια διάσταση που θέλει να τα κάνει κοινό σε όλους αλλά και  σε όλες τις κοινότητες».

Οι σύγχρονες οικουμενικές κοινότητες είναι φορείς της παγκοσμιοποίησης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Αυτό μεταφράζεται σε μια δομική ιδιότητα των κοινωνικών δομών, ο δια πολιτισμός των κοινών αγαθών ενισχύει την αλληλεγγύη ανάμεσα στους κατοίκους, ενσωματώνει τις τοπικές σχέσεις της με τις σχέσεις με εξω-τοπικές κλίμακες που κυμαίνονται από μια άλλη τοπική κοινωνία  σε μία άλλη έξω από τα όρια ενός κράτους.

Το πρόσφατο παράδειγμα των πολιτών στη περιοχή της Vilaine είναι μια σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων ως απόρροια της ανάπτυξης συλλογικότητας μέσω δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων διαχείρισης απορριμμάτων  (Béganne, Séverac-Guenrouët και Avessac), όπου συνεργάζονται  σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με ένα δίκτυο κοινοτήτων ανακύκλωσης υλικών.

Σήμερα οι κοινωνικές επιχειρήσεις επεκτείνονται μέσω παγκόσμιων δικτύων και απομακρύνονται από τα πρότυπα του νεοφιλελεύθερου τρόπου καπιταλιστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά μπορούν να συμβάλλουν στην δημιουργία ισχυρών Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Originally posted 2019-08-22 22:47:08.

Written by

Γεώργιος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεώργιος Αλεξόπουλος αρθρογραφεί στην Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ. Γεννήθηκε την Πάτρα το 1984. Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Πατρών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MBA στις νέες αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, του ιδίου τμήματος με εξειδίκευση την Διεθνοποίηση των Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος πτυχίου τεχνολόγου πολιτικού μηχανικού έργων υποδομής. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικά άρθρα στα καταλογραφημένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές: Journal of Investment Management and Financial Innovations, Macmillan Palgrave Publishers. Οι τομείς του ερευνητικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν την Κοινωνική Οικονομία, την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Οικονομική Οικονομετρία και τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Έχει παρουσιάσει πολλά εθνικά συνέδρια σχετικά με τον τραπεζικό φόρο και τη διάρθρωση του κεφαλαίου. Στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας δραστηριοποιείται από το 2017 με την ιδιότητα του σαν Researcher at Social Economy Observatory, Greece στο οποίο είναι Responsible Individual development researcher of a development of new models corporate governance study between social enterprises, and development researcher of econometric models of Internationals Credit Flow measurement developed through the Social Economy