Τα Σκόπια έχουν λαμβάνειν 664,2 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την προγραμματική περίοδο που εκτείνεται από το 2014 ως το 2020. Όπως τα κράτη μέλη έχουν το ΕΣΠΑ, έτσι και οι χώρες που βρίσκονται σε προ-ενταξιακή διαδικασία χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο σκοπός είναι κοινός: η σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποικίλους τομείς και η πληρέστερη αναδοχή του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Για να καταλάβουμε την σημασία των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων ύψους που υπερβαίνουν τα εξακόσια εκατομμύρια ευρώ, ας λάβουμε υπόψιν πως το ΑΕΠ των Σκοπίων μετά βίας υπερέβη τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016. Είναι κοντά είκοσι φορές μικρότερο από το ΑΕΠ της Ελλάδος. Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για τους Σκοπιανούς είναι λίγο παραπάνω από 5.000 δολλάρια ΗΠΑ: κοντά σ’ αυτό της Σερβίας και περίπου 20% μεγαλύτερο από αυτών των Αλβανών γειτόνων τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τα Σκόπια μέσω του “Εργαλείου για την Προ-Ενταξιακή Διαδικασία ΙΙ” (Instrument for Pre-Accession Assistance II – IPA II). Στον παρακάτω πίνακα, φαίνονται οι χρηματοδοτήσεις ανά τομέα:

ΠΓΔΜ Σύνολο
2014-2020
Μεταρρυθμίσεις για προετοιμασία εισδοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση 205.9
Δημοκρατία και κυβερνητικότητα 122.9
Κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα 83.0
Κοινωνικο-οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη 298.8
Περιβάλλον και κλιματική δράση 112.9
Μεταφορές 112.9
Ανταγωνισμός και καινοτομία 73.0
Απασχόληση, κοινωνικές πολιτικές, εκπαίδευση, προώθηση της ισότητας των φύλων και ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού  53.2
Εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές 53.2
Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 106.3
Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 106.3

 

Originally posted 2018-01-12 10:31:50.

Written by

Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη", Δημοτικός Σύμβουλος και Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.