Σ’ αυτὲς τες σκοτεινὲς κάμαρες, που περνώ
μέρες βαρειές, επάνω κάτω τριγυρνώ
για νάβρω τα παράθυρα. Όταν ανοίξει
ένα παράθυρο θάναι παρηγορία.
Πλὴν τα παράθυρα δεν βρίσκονται, ή δεν μπορώ
να τάβρω. Και καλλίτερα ίσως να μην τα βρώ.
Ίσως το φως θάναι μια νέα τυραννία.
Ποιὸς ξέρει τί καινούρια πράγματα θα δείξη.

Originally posted 2018-04-20 17:54:03.