Η πολιτκή προφητεία είναι επιλεκτική και στην Ελλάδα, καταφέραμε να εκδώσουμε διατάγματα υποχρεωτικών εμβολίων αλλά όχι διατάγματα για να προστατέψουμε την εργασία. Στην Ελλάδα του 2021 ενδιαφερόμαστε για την υγεία σου και όχι για την ανεργία σου. Καθώς οι εργασιακές συνθήκες μεταβάλλονται η τηλεργασία αναλαμβάνει δράση μαζικά (και όχι κατά ανάγκη λόγω μεγάλων αποστάσεων για παράδειγμα) και συνεισφέρει με την δική της σειρά με πρόσχημα την υγεία σου και στην κοινωνική αποστασιοποίηση. Η τηλεργασία αποτελείται συνήθως από εργασία ορισμένων ημερών την εβδομάδα έξω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας του ή της διοίκησής του χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η εφαρμογή της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα απαιτεί μια συλλογική σύμβαση ή έναν χάρτη που καταρτίζεται από τον εργοδότη μετά από διαβούλευση με την Εργασιακή επιτροπή (που δεν υπάρχει).Αν θέλουμε να έχουμε ανταγωνιστικούς εργαζόμενους αλλά και αποδοτικούς πρέπει να ορίσουμε τους όρους για τη μετάβαση στην τηλεργασία και τους όρους για την επιστροφή στην εκτέλεση της σύμβασης εργασίας χωρίς τηλεργασία

Αλήθεια ποιοι είναι όροι αποδοχής από τον υπάλληλο για την εφαρμογή της τηλεργασίας?

Δυστυχώς δεν έχει ενημερωθεί καμία επιχείρηση ώστε να αλλάξει την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως προς τον σεβασμό των εργαζομένων, μέχρι στιγμής δεν έχουν θεσμοθετηθεί οι διαδικασίες για τον έλεγχο του χρόνου εργασίας ή τη ρύθμιση του φόρτου εργασίας, ο προσδιορισμός των χρονικών περιόδων κατά τις οποίες ο εργοδότης μπορεί συνήθως να επικοινωνήσει με τον εργαζόμενο μέσω τηλεργασίας. Ελλείψει ναύλωσης ή συλλογικής σύμβασης, όταν ο εργαζόμενος και ο εργοδότης συμφωνούν να χρησιμοποιούν την τηλεργασία, είναι υποχρεωμένοι να επισημοποιήσουν τη σύμβασή τους με οποιοδήποτε μέσο (για παράδειγμα μέσω e-mail). Σε εξαιρετικές περιστάσεις ή ανωτέρα βία, η τηλεργασία μπορεί να επιβληθεί χωρίς τη συγκατάθεση των εργαζομένων. Οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση τηλεργασίας σε δημόσιες υπηρεσίες. Δεν βασίζονται σε ρυθμιστικά κείμενα, θα πρέπει άμεσα να καθοριστούν οι δραστηριότητες για τις οποίες είναι δυνατόν να επωφεληθούν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις από την τηλεργασία, να δημιουργηθεί κατάλογος για την τοποθεσία των επαγγελματικών χώρων που ενδεχομένως διατέθηκαν από τη διοίκηση για τηλεργασία, τον αριθμό των διαθέσιμων σταθμών εργασίας και τον εξοπλισμό τους, τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά την ασφάλεια πληροφορικής, το χρόνο εργασίας, την ασφάλεια και την προστασία της υγείας. Εν συνεχεία πρέπει να υπάρχει σαφής νομοθετικό πλαίσιο που να μελετά τη μέθοδο ελέγχου και λογιστικής του χρόνου εργασίας. Η εφαρμογή της τηλεργασίας περιλαμβάνει

Συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη διοίκηση να αναλάβει το κόστος που προκύπτει από την τηλεργασία (υλικό, λογισμικό, συνδρομές, επικοινωνίες, συντήρηση κ.λπ.) ή ακόμα
τη διάρκεια της άδειας τηλεργασίας (εάν είναι μικρότερη από 1 έτος). Παρόλα αυτά δεν έχει θεσμοθετηθεί καμία έστω παρέμβαση ώστε οι επιχειρήσεις και εργαζόμενοι να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα συνεργασίας και συνέργειας στο μέλλον. Κρίνεται απαραίτητη μία εργασιακή νομολογία που να καθορίζει τις νέες μεθόδους χρήσης της τηλεργασίας στη δημόσια υπηρεσία και στη δικαιοσύνη επιτρέποντας την ad hoc τηλεργασία. Αυτό το διάταγμα θα πρέπει να προβλέπει ιδίως νέες διατάξεις σχετικά με τον τόπο της τηλεργασίας, την τυποποίηση της άδειας για την τηλεργασία και τις εγγυήσεις που παρέχονται στους αντιπροσώπους. Επιπλέον, να διευκολύνει τη χρήση του εξοπλισμού προσωπικού υπολογιστή του εργαζομένου που λειτουργεί εξ αποστάσεως και καθιστά δυνατή, σε περίπτωση εξαιρετικής κατάστασης που διαταράσσει την πρόσβαση στον ιστότοπο ή εργάζεται επί τόπου, να παραιτηθεί για παράδειγμα από τον περιορισμό του κανόνα που επιβάλλει μέγιστο τρεις ή τέσσερις ημέρες τηλεργασίας την εβδομάδα. Στο πλαίσιο του κοροναϊού, ορισμένοι μη άρρωστοι υπάλληλοι αναγκάζονται να μείνουν στο σπίτι για να φροντίσουν τα παιδιά τους. Εάν ο εργοδότης δεν μπορεί να εγκαταστήσει τηλεργασία, θα πρέπει να δηλώσει τον υπάλληλο σε άδεια αναμονής επί πληρωμή (χωρίς περίοδο αναμονής) σε μια πλατφόρμα για παράδειγμα που δεν υπάρχει! Η απειλή μιας επιδημίας είναι μια εξαιρετική περίσταση που καθιστά δυνατή την επιβολή τηλεργασίας στον εργαζόμενο χωρίς τη συγκατάθεσή του

Μία ρύθμιση των σχέσεων τηλεργασίας είναι απαραίτητη άμεσα ώστε για να επιτρέψει τη συνέχεια της δραστηριότητας της μία εταιρεία και να εγγυηθεί την προστασία των εργαζομένων.

Written by

Γεώργιος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεώργιος Αλεξόπουλος αρθρογραφεί στην Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ. Γεννήθηκε την Πάτρα το 1984. Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Πατρών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MBA στις νέες αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, του ιδίου τμήματος με εξειδίκευση την Διεθνοποίηση των Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος πτυχίου τεχνολόγου πολιτικού μηχανικού έργων υποδομής. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικά άρθρα στα καταλογραφημένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές: Journal of Investment Management and Financial Innovations, Macmillan Palgrave Publishers. Οι τομείς του ερευνητικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν την Κοινωνική Οικονομία, την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Οικονομική Οικονομετρία και τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Έχει παρουσιάσει πολλά εθνικά συνέδρια σχετικά με τον τραπεζικό φόρο και τη διάρθρωση του κεφαλαίου. Στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας δραστηριοποιείται από το 2017 με την ιδιότητα του σαν Researcher at Social Economy Observatory, Greece στο οποίο είναι Responsible Individual development researcher of a development of new models corporate governance study between social enterprises, and development researcher of econometric models of Internationals Credit Flow measurement developed through the Social Economy