Το εμβόλιο της Pfizer/Biontech για τον Νέο Κορονοϊό 2019 συνδέεται με την πρόκληση Πλάγιας Μυατροφικής Σκλήρυνσης (ALS), εκφυλισμό πρόσθιου κροταφικού λοβού, νόσο του Alzheimer και άλλες νευρολογικές εκφυλιστικές ασθένειες.

Τα περιλαμβανόμενα ευρήματα, καθώς και οι πρόσθετοι πιθανοί κίνδυνοι οδηγούν τον συντάκτη σχετικής επιστημονικής έρευνας να πιστεύει ότι η κανονιστική έγκριση των εμβολίων με βάση το RNA για τον SARS-CoV-2 ήταν πρόωρη και ότι το εμβόλιο μπορεί να προκαλέσει πολύ περισσότερη βλάβη παρά όφελος.

Η Περίληψη της έρευνας αυτολεξί

“Η ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας εμβολίων αντιμετωπίστηκε στο παρελθόν με προβλήματα. Τα τρέχοντα εμβόλια SARS-CoV-2 που βασίζονται σε RNA εγκρίθηκαν στις ΗΠΑ χρησιμοποιώντας εντολή έκτακτης ανάγκης χωρίς εκτεταμένους μακροχρόνιους ελέγχους ασφάλειας. Σε αυτή την εργασία το εμβόλιο Pfizer COVID-19 αξιολογήθηκε ως προς την πιθανότητα πρόκλησης νόσου Prion στους εμβολιαζόμενους.

Η αλληλουχία RNA του εμβολίου, καθώς και η αλληλεπίδραση στόχου πρωτεΐνης ακίδας αναλύθηκαν για την πιθανότητα μετατροπής ενδοκυτταρικών πρωτεϊνών δέσμευσης RNA πρωτεΐνης δέσμευσης DNA DNA (TDP-43) και συντηγμένων σε σάρκωμα (FUS) στις παθολογικές τους διαμορφώσεις Prion.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το εμβόλιο RNA έχει συγκεκριμένες αλληλουχίες που μπορεί να ωθήσει το TDP-43 και το FUS να αναδιπλωθούν στις παθολογικές τους επιβεβαιώσεις.

Στην τρέχουσα ανάλυση ένα σύνολο από δεκαέξι διαδοχικές επαναλήψεις UG (ΨGΨG) αναγνωρίστηκαν και προσδιορίστηκαν επιπλέον πλούσιες ακολουθίες UG (ΨG). Βρέθηκαν δύο αλληλουχίες GGΨA. Πιθανές αλληλουχίες G Quadruplex υπάρχουν πιθανώς αλλά είναι πιο εξελιγμένες – απαιτείται πρόγραμμα υπολογιστή για την επαλήθευσή τους.

Επιπλέον, η πρωτεΐνική ακίδα, που δημιουργήθηκε με τη μετάφραση του RNA του εμβολίου δεσμεύει το ένζυμο μετατροπής της αγγειοτασίνης 2 (ACE2), ένα ένζυμο που περιέχει ψευδάργυρο. Αυτή η αλληλεπίδραση έχει τη δυνατότητα για την αύξηση του ενδοκυτταρικού ψευδαργύρου.

Τα ιόντα ψευδαργύρου έχουν αποδειχθεί ότι προκαλούν το μετασχηματισμό του TDP-43 σε παθολογική διαμόρφωση Prion. Η αναδίπλωση των TDP-43 και FUS στις παθολογικές τους επιβεβαιώσεις Prion είναι γνωστό ότι προκαλεί Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS), εκφυλισμό πρόσθιου κροταφικού λοβού, νόσο του Alzheimer και άλλες νευρολογικές εκφυλιστικές ασθένειες.

Τα περιλαμβανόμενα ευρήματα, καθώς και οι πρόσθετοι πιθανοί κίνδυνοι οδηγούν τον συντάκτη να πιστεύει ότι η κανονιστική έγκριση των εμβολίων με βάση το RNA για τον SARS-CoV-2 ήταν πρόωρη και ότι το εμβόλιο μπορεί να προκαλέσει πολύ περισσότερη βλάβη παρά όφελος”.

Πηγή

Infect Dis, 2021 Volume 5 | Issue 1 | 1 of 3
COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease
Classen Immunotherapies, Inc., 3637 Rockdale Road, Manchester,
MD 21102, E-mail: classen@vaccines.net.
J. Bart Classen, MD*
Citation: Classen JB. COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease. Microbiol Infect Dis. 2021; 5(1): 1-3.

Originally posted 2021-04-26 09:47:43.

Written by

Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη" και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης.