Το Ερέχθειο συνοδεύει τον αξεπέραστο Παρθενώνα στον λόφο της Ακρόπολης. Η πολύπλοκη σύνθεση του αποτελεί αντίβαρο στην απόλυτη αυστηρή μορφή του Παρθενώνα προσδίδοντας ισορροπία.

Ωστόσο η ασυμμετρία του έχει ακόμη βαθύτερες ρίζες. Η ίδια η λειτουργικότητα του ήταν περίπλοκη. Το Ερέχθειο στέγαζε ξεχωριστά ιερά της Παλλάδος Αθηνάς, του Ερεχθέα και της Πανδρόσου.

Παράλληλα φιλοξενούσε ένα σύνολο ιερών αντικειμένων. Η ελιά της Αθηνάς, ο τάφος του βασιλιά Κέκροπα, σημάδια της Τρίαινας του Ποσειδώνα και μια δεξαμενή με θαλασσινό νερό ήταν κάποια από αυτά.

Η αρχιτέκτονας διαχώρισε το κτίριο σε επιμέρους χώρους ώστε να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητά του.Ο κυρίως χώρος έχει σχήμα κανονικού ναού και πλαισιώνεται από δύο προεκτάσεις διαφορετικού μεγέθους προς Βορρά και Νότο. Η μικρότερη στη νότια πλευρά βλέπει προς τον Παρθενώνα και φιλοξενεί τις Καρυάτιδες. Η βόρεια μοιάζει σαν ένα τμήμα μεγαλύτερου ναού. Λόγω της ανισοσταθμίας του εδάφους, το οποίο κατηφορίζει από νότιο – ανατολικά προς βόρειο – δυτικά, και οι τέσσερις όψεις του ναού εδράζονται σε διαφορετικό υψόμετρο.grecobooks-6

Η γλυπτική του Ερεχθείου ήταν αμίμητη. Η δυτική στοά, η βόρεια και ανατολική πλευρά φιλοξενούσαν ζωφόρους από γλυπτό διάκοσμο.Τα κιονόκρανα, τα υποτραχήλια των κιόνων και επίκρανα ήταν σκαλισμένα με μοτίβα ανθέων λωτού και ανθεμίων. Παρόμοια διακοσμημένη ήταν και η βορινή θύρα η οποία ξεχώριζε. Στο Νότο οι σκαλισμένοι κίονες υπό μορφή Καρυάτιδων προκαλούν δέος μέχρι σήμερα και απορία για το αρχικό του μεγαλείο. Το Ερέχθειο στέκεται πλησίον του Παρθενώνα, τόσο μικρό, το ίδιο μοναδικό. Ερέχθειο. Γράφει ο Αναστάσιος ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ. Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ.

Originally posted 2018-11-22 09:15:08.

Written by

Αναστάσιος ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ

Ο Αναστάσιος ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ αρθρογραφεί στην Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ. Επιμελείται την Στήλη "Ζωτικός Χώρος".