Ο νόμος 4491/2017 για την αναγνώριση ταυτότητας φύλου είναι προϊόν επιστημονικής αυθαιρεσίας, κοινωνικής αναλγησίας και πολιτικού καιροσκοπισμού του χειρίστου είδους. Εισάγει καινοφανείς έννοιες όπως η ταυτότητα φύλου και πρωτόγνωρες πρακτικές όπως η νομική αναγνώριση άλλου φύλου από το βιολογικό. Αυτό το αλλαγμένο φύλο συνδέεται στον νόμο με την ψυχοσύνθεση του ατόμου, τις δημόσιες και ιδιωτικές του καταδηλώσεις και την έκφρασή του στις κοινωνικές και ιδιωτικές στιγμές. Ο νόμος ορίζει πως πιστοποιείται κατά περίπτωση από ψυχίατρο και κοινωνικό λειτουργό και δύναται να τροποποιηθεί πέραν της μίας φοράς. Σαφώς και απερίφραστα: ό,τι δηλώσεις είσαι.

Η Ιατρική και συγκεκριμένα ο τομέας της Γενετικής έχει δώσει προ πολλού ξεκάθαρες απαντήσεις. Ως άρρεν, καθορίζεται το άτομο με καρυότυπο που περιλαμβάνει το Υ χρωμόσωμα, η απουσία το οποίου, κατά συνέπεια, καθορίζει το θήλυ. Ο προβληματισμός περί το φύλο υφίσταται και δεν προέκυψε από τους ψυχοσυναισθηματικά αποκλίνοντες, αλλά από κρίσιμες περιπτώσεις νεογέννητων με ασαφή φυλετικά χαρακτηριστικά. Η πιστοποίηση παρέχεται από τη μελέτη του DNA – μία ευρέως αποδεκτή τεχνική. Το σοβαρό ερώτημα που θα έπρεπε να τίθεται είναι: τί συνεπάγεται η ανωτέρω πληροφορία;

Οι νόμοι οφείλουν να μην δημιουργούν νέες περιπλοκές και να απέχουν το λιγότερο δυνατό από την επιστήμη. Ο παρών νόμος παρεκκλίνει συγχρόνως από τις επιστημονικές και τις κοινωνικές παραδοχές. Επ ουδενί δεν απαντά πειστικά σε ζητήματα κοινωνικής συνοχής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η προστασία και υπεράσπιση της επιστημονικής καταγωγής των νόμων που ρυθμίζουν την ζωή μας και καθορίζουν την μελλοντική φυσιογνωμία της κοινωνίας και των ανθρώπων είναι ζήτημα όλης της επιστημονικής κοινότητας και όχι αυστηρά θέμα συντεχνιακό, πολιτικής στράτευσης ή απλώς κομματικής πονηριάς.

Originally posted 2017-11-14 13:15:12.

Written by

Συμεών ΞΕΝΙΔΗΣ

Ο Συμεών ΞΕΝΙΔΗΣ είναι συντάκτης της εφημερίδας ΑΡΙΣΤΕΙΑ και επιμελείται την στήλη "Ιπποκρατικά". Είναι ιατρός, πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.