Το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς θα κληθούν περισσότερα από 6 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και νοικοκυριά να δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2017 προκειμένου να φορολογηθούν. Σε γενικές γραμμές οι επιβαρύνσεις των φορολογουμένων δεν αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαιτέρως μεγάλες αλλαγές, αφού οι ισχύουσες διατάξεις παραμένουν ίδιες με αυτές του 2016.

Τρεις σημαντικές αλλαγές που αφορούν στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων είναι οι εξής:

  • δικαίωμα έκπτωσης φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ, που αφορά σε μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες. Βασική προϋπόθεση ισχύος του δικαιώματος είναι κατά το 2017 να πλήρωσαν ηλεκτρονικά (μετρητά για άνω των 70 ετών και οι έχοντες αναπηρία άνω του 80%) για δαπάνες αγοράς αγαθών και υπηρεσιών από 10 έως 18,7% του ετήσιου δηλωθέντος ή τεκμαρτού εισοδήματός τους, αλλιώς το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με 22%
  • κατάργηση της έκπτωσης της τάξεως του 10% που προέκυπτε από αποδείξεις δαπανών για ιατρική και φαρμακευτική δαπάνη. Αυτή η κατάργηση οδηγεί σε τεράστια επιβάρυνση σημαντικό μέρος των συνταξιούχων που ούτως ή άλλως υποφέρουν από μειώσεις στις συντάξεις και πλέον επιβαρύνονται με 10% επιπλέον μείωσης του εισοδήματός τους λόγω φόρων
  • μία ακόμη διαφορά αφορά μόνο στους βουλευτές και δικαστικούς λειτουργούς και προβλέπει κατάργηση της απαλλαγής του 25% από το συνολικό ακαθάριστο ετήσιο εισόδημά τους.

Με τους νέους συντελεστές που ξεκινάνε από 22% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ και φτάνουν έως 45% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ οι φορολογούμενοι θα συμπιεστούν περαιτέρω με τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες – στις πλάτες των οποίων στηρίζεται ολόκληρη η κοινωνία – να βρίσκονται πλέον σε ασφυξία.