Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες
εκείνων που πέθαναν, ή εκείνων που είναι
γιὰ μᾶς χαμένοι σὰν τοὺς πεθαμένους.

Κάποτε μες στα όνειρά μας ομιλούνε ˚
κάποτε μες στην σκέψι τες ακούει το μυαλό.

Και με τον ήχο των για μιά στιγμή επιστρέφουν
ήχοι από την πρώτη ποίηση της ζωής μας –
σα μουσική, την νύχτα, μακρυνή, που σβύνει.

Originally posted 2018-04-28 18:05:57.