“Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat (πρόσβαση 29/08/2018), το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας για το έτος 2009 εμφανίζεται να είναι 15.1% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, εάν ανατρέξει κάποιος στις ανακοινώσεις της Eurostat για τα δημόσια στατιστικά και τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος, θα διαπιστώσει ότι το έλλειμμα για συγκεκριμένο έτος, ενώ ξεκίνησε από το 13.6% το 2010, εκτινάχθηκε στο 15.4% το ίδιο έτος με την ένταξη ορισμένων ΔΕΚΟ, αυξήθηκε και πάλι στο 15.8% το 2011 και στη συνέχεια μειώθηκε στο 15.6% το 2012 μέχρι το 2013 και σήμερα έχει καταλήξει στο 15.1% του ΑΕΠ.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Μπορεί να τεκμηριώσει στατιστικά πού οφείλεται η μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης για το έτος 2009 από το 15.8% το 2011, στο 15.1%, σήμερα;

Με βάση ποιους κανόνες της στατιστικής μεθοδολογίας ESA95/ESA2010 αιτιολογείται η παραπάνω αναθεώρηση των στοιχείων του ελλείμματος του 2009″;

Originally posted 2018-08-30 16:10:07.