Με σκοπό την εκπλήρωση των φορολογικών στόχων, οι θυρίδες των οφειλετών μπαίνουν στο στόχαστρο της Κυβέρνησης. Το πρόσθετο φορολογικό πλαίσιο που αναμένεται να ψηφιστεί, δίνει πλέον τη δυνατότητα στο κράτος να ανοίγει  και να κατάσχει το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων, αίροντας τους περιορισμούς που καθιστούσαν σχεδόν ακατάσχετα τα περιεχόμενα των θυρίδων.

Όπως επέβαλλαν οι ξένοι δανειστές και πρόθυμα επιβάλλει η Κυβέρνηση, εντός του 2018 πρέπει να εισπραχθούν 60 δισ. ευρώ από τους τρέχοντες φόρους και 5 δισ. από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ήδη η ΑΑΔΕ έχει επιστρατεύσει τις νέες τεχνολογίες με υπολογιστικά συστήματα διασταυρώσεων, ώστε να εντοπίζονται  με ακρίβεια τα περιουσιακά  στοιχεία των πολιτών.

Καθημερινά λαμβάνονται νέα μέτρα που δεν αφορούν μόνον μεγάλους οφειλέτες και στρατηγικούς κακοπληρωτές αλλά πλήττουν αδύναμους πολίτες που αδυνατούν να επιβιώσουν.