Οχτώ  χρόνια ανούσιων διαπραγματεύσεων, ψεύτικης πολιτικής έντασης και  συστηματικής αστάθειας και μία κοινωνία που αισθάνεται ανίσχυρη να αλλάξει την πορεία της χώρας, παρακολουθώντας ως θεατής τους  μεθυσμένους ηθικά πολιτικούς της να προκαλούν τη μετανάστευση της ψηφιακής δημιουργικότητάς της.

Ο ποιητής σήμερα έγραψε τις πρώτες του λέξεις στον υπολογιστή. Αλήθεια όμως  πόση δύναμη κατέχει ένας απόφοιτος πληροφορικής στην Ελλάδα που τεμαχίζεται; Το σχέδιο της εξόδου από την κρίση έχει ώς εξης: Το πεδίο σπουδών της πλειονότητας των Ελλήνων που προτιμούν τη μετανάστευση είναι αυτό των αποφοίτων σχολών Πληροφορικής (12%). Συγκεκριμένα, το 73% αυτών κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο, το 51% διδακτορικό και το 41% τουλάχιστον έναν τίτλο σπουδών από ένα από τα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Ενας απόφοιτος μετανάστης ψελλίζει ένα ποίημα από τον υπολογιστή  του:

Λαθεμένο μού φαινόταν πάντα τ’ όνομα που μας δίναν:
«Μετανάστες».
Θα πει, κείνοι που αφήσαν την πατρίδα τους. Εμείς, ωστόσο,
δε φύγαμε γιατί το θέλαμε,
λεύτερα να διαλέξουμε μιαν άλλη γη. Ούτε
και σε μιαν άλλη χώρα μπήκαμε
να μείνουμε για πάντα εκεί, αν γινόταν.
Εμείς φύγαμε στα κρυφά. Μας κυνηγήσαν, μας προγράψανε.
Κι η χώρα που μας δέχτηκε, σπίτι δε θα ‘ναι, μα εξορία.
(Απόσπασμα από το ποίημα του Μπ. Μπρεχτ «Μετανάστες»)

Η Ευρώπη στον αντίποδα γράφει στον δικό της υπολογιστή τι πήγε στραβά. Παρακολουθεί τον Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI),  ετήσιο δείκτη για τη μέτρηση της προόδου των κρατών μελών της ΕΕ προς μια ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Ο DESI βοηθά τις χώρες της ΕΕ να ορίσουν τους τομείς όπου απαιτούνται κατά προτεραιότητα επενδύσεις και ανάληψη δράσης καθώς και τη χρήση από τα κράτη μέλη των κονδυλίων του προγράμματος «Horizon 2020» για την έρευνα και την καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή  έκθεση σχετικά με τον δείκτη DESI κατέγραψε την ανύπαρκτη πρόοδο που σημείωσε η Ελλάδα ως προς την ψηφιοποίηση της. Η Ελλάδα κατατάσσεται 27η στο σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Συνολικά, τα τελευταία έτη, η Ελλάδα δεν έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Το παρελθόν έτος, η πρόοδος ήταν κατά τι πιο αργή από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Γιατί η  Ελλάδα εξακολουθεί να πάσχει από «διαρροή εγκεφάλων» και δεν αντιμετωπίζει την έλλειψη ειδικών τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελληνικής οικονομίας; Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η χρήση των ΤΠΕ είναι αναγκαία σε πάνω από το 90 % των θέσεων εργασίας. Το χαμηλό ποσοστό ατόμων με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες μπορεί να δράσει ανασταλτικά για την οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας

Τα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου είναι απλά, όμως απαιτείται η ζείδωρη συνεργασία της Πολιτείας με τις επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους ΤΠΕ με σκοπό την ψηφιακή αναβάθμιση και επανεκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου της Ελλάδας. Η Ευρώπη δεν μετράει μόνον δείκτες, υποδεικνύει και λύσεις.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ είναι μια πηγή εσόδων ενώ ταυτόχρονα  η Επιτροπή έχει προτείνει μια σειρά μέτρων, από τη διαφάνεια στις τιμές παράδοσης δεμάτων μέχρι την απλούστευση των κανόνων για τον ΦΠΑ και τις ψηφιακές συμβάσεις που αφορούν τις συναλλαγές των μελών κρατών με το παγκόσμιο εμπόριο, δυστυχώς οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις ηχολαλούν .

Είναι πάντως θλιβερό η χώρα μας να ατενίζει την δικής της Digital Day μέσω της θρυαλλίδας της οικονομικής κρίσης και της συνεχής «διαρροής εγκεφάλων».

Originally posted 2018-05-27 13:44:32.