Από την άνοιξη του 1914, σε εφαρμογή του σχεδίου της Γερμανικής Στρατιωτικής Αποστολής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υπό τον Γερμανό Στρατηγό Λίμαν Φον Σάντερς πασά, και του παλαιότερου σχεδίου των Νεοτούρκων από το 1908 υπό τον Ναζήμ βέη, 300.000 Ελλήνων δολοφονούνται, βιάζονται, εκτοπίζονται και πωλούνται σε χαρέμια και σκλαβοπάζαρα. Περιουσίες των πιο ευκατάστατων -κυρίως καταστήματα- περιέρχονται σε χέρια Γερμανών και Αυστριακών.

Cover

Η εφαρμογή της γενοκτονικής πολιτικής των μασόνων Νεοτουρκων προκαλεί ρήξη με την συνδιαλεγόμενη και εκβιαζόμενη από τους δυτικούς της Αντάντ Οθωμανική Πύλη. Η Οθωμανική Πύλη και ο Βασιλικός Οίκος της Ελλάδος δεν επιθυμούν διμερή πόλεμο Ελλάδος-Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ή συμμετοχή στον Μεγάλο Ευρωπαϊκό Πόλεμο που μόλις έχει ξεσπάσει (Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος).

Cover King Konstantine I Greece Edouard Driault

Αντιθέτως, ο Μεγάλος Βεζύρης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος χρηματίζονται και χρηματοδοτούνται από τον μεγαλέμπορο όπλων Σερ Μπάζιλ Ζαχάρωφ ώστε να ακολουθήσουν την προσωπική πολιτική του Βρετανού Πρωθυπουργού Ντέιβιντ Λόυντ Τζωρτζ για συνέχιση του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με την αποκλειστική χρήση του Ελληνικού Στρατού.

ellinika hoaxes george soros (1)

Σύσσωμοι οι δυτικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί παράγοντες -των Βρετανών συμπεριλαμβανομένων- αντιτίθενται στον Λόυντ Τζωρτζ και στον αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα, Ελευθέριο Βενιζέλο. Για να γίνει εφικτό να συρθεί η Ελλάς στον πόλεμο με την Τουρκία, δεν αρκεί η αυτοκτονική της έξοδος στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, για την οποία τόσο χρήμα έριξε ο Ζαχάρωφ σε Ελλάδα και Τουρκία. Η γενικευμένη σφαγή των Ελλήνων της Θράκης, του Πόντου και της Μικράς Ασίας που κλιμακώνεται με τις φιλοπολεμικές επίσημες δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι το κλειδί για την ηθική εμπλοκή των Ελλήνων στην Μικρασιατική περιπέτεια και την προδιαγεγραμμένη της καταστροφή.

Cover

Έτσι, Κεμάλ και Βενιζέλος -αμφότεροι μέλη της Στοάς- επιτυγχάνουν τους αντίστοιχους σκοπούς τους μέσα από την πολεμική αλληλοκαταστροφή:

  • εθνική κάθαρση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και Νέα Τουρκία για τον νέο μονοκράτορα Κεμάλ και
  • διαιώνιση της πολιτικής εξουσίας στην Ελλάδα με τον εξανδραποδισμό των πολιτειακών και πολιτικών εμποδίων για τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

κλικ στο κόκκινο καμπανάκι! Εγγραφείτε στις ειδοποιήσεις μας για κάθε νέο άρθρο!

Η Επιστολή του Ελευθερίου Βενιζέλου, λίγο πριν πεθάνει, προς την Σουηδική Επιτροπή για απονομή βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στον Μουσταφά Κεμάλ το 1934 αθωώνει τον αιμοσταγή Ατατούρκ από την ευθύνη της εξόντωσης των Ελλήνων της Θράκης, του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Η αγορά γιγάντιου πακέτου μετοχών της γερμανικής τράπεζας Ντόυτσε Μπανκ από τον Σερ Μπάζιλ Ζαχάρωφ, λίγο πριν πεθάνει, επιτρέπει στον μηχανισμό του θανάτου και του χρήματος να συνεχίσει το έργο του. Μπροστά σ΄αυτά, η εξαγορά της Αυτοκρατορικής Οθωμανικής Τράπεζας από τον μεγαλέμπορο όπλων είναι πταίσμα, αλλά δακτυλίδι γάμου με τον “Πατέρα των Τούρκων”, Μουσταφά Κεμάλ πασά.

Cover Mustafa Kemal

Ο Μιχαήλ Ροδάς, στο εβληματικό του έργο “Πώς η Γερμανία κατέστρεψε τον Ελληνισμόν της Τουρκίας“, που εκδόθηκε το 1916, θυμάται:

“Οι Πρόξενοι Σμύρνης, εξαιρουμένων πάντοτε του Γερμανού και του Αυστριακού, σπεύδουν εις τας πυρπολουμένας Φώκας. Ευρίσκονται απέναντι ενός αγρίου πλήθους το οποίον σφάζει και αρπάζει. Αντικρύζουν πτώματα γερόντων εις τους δρόμους, κατατρυπημένα από τας λόγχας του Τουρκικού στρατού, φρίττουν προ του θεάματος των κρεμασμένων εις τα κρεοπωλεία!!! Ελληνοπαίδων, αμφοτέρων φύλων. Σπεύδουν παντού με τας φωτογραφικάς μηχανάς οι Πρόξενοι και παρουσιάζουν όλας τας καταστροφάς και τας τραγικότητας εις τας πρεσβείας των.

Cover VICTOR DOUSMANIS

Η Ευρώπη προς στιγμήν συνεκινήθη, εξαιρουμένης πάντοτε της Γερμανίας και της Αυστρίας, και διαταγή εδόθη προς τους εν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτάς όπως διαμαρτυρηθούν εντονώτατα προς τον Μ. Βεζύρην δια τα συμβάντα. Ο Μ. Βεζύρης ηρνήθη! την αλήθειαν των καταγγελομένων και δέχεται την αποστολήν επιτροπή υπό των πρεσβειών όπως εξετάσουν επιτοπίως την κατάστασιν”.

Cover H ELLAS EN MIKRA ASIA

“Συνεπεία τούτου επέρχεται ρήξις μετά του Μ. Βεζύρου, του Ταλαάτ και του Εμβέρ, η οποία παρ΄ολίγον να καταλήξη εις Βεζυρικήν μεταβολήν. Οι δύο Νεότουρκοι κατηγορούν τον Μ. Βεζύρην επί αδεξιότητι, διότι εδέχθη την μετάβασιν της επιτροπής των πρεσβειών εις μέρη εις τα οποία δεν είχεν απομείνει λίθος επί λίθου. Δια να αποκρύψουν δε και συγκαλύψουν τα λαβόντα χώραν σπεύδει αυτός ο Ταλαάτ βέης εις την Μ. Ασίαν όπως προετοιμάση τα της… υποδοχής της επιτροπής των πρεσβειών. Παρ΄όλας τας προσπαθείας του Ταλαάτ και του Ραχμή τας περιοποιήσεις, αι οποίαι εγέντοντο εις την εξαταστικήν επιτροπήν των διερμηνέων η αλήθεια των καταστροφών επιστοποιήθη κατά τρόπον πανηγυρικόν.

Cover GEORGIOS STREIT 1

Τριακόσιαι περίπου χιλιάδες Ελλήνων είχον εκδιωχθή εκ των παραλίων της Μ. Ασίας, οι δεν εν τω εσωτερικώ πιέζονται δεινώς, εξισλαμίζονται, νεανίδες μεταφέρονται δια της βίας εις τα Τουρκικά χαρέμια και ελληνόπαιδες πωλούνται αντί ολίγων μεζητίων εις την Τουρκικήν αγοράν του Ικονίου. Σχολεία και εκκλησίαι κατερειπώθησαν, περιουσίαι διηρπάγησαν υπό του Μουσουλμανικού όχλου”.


IOANNIS NASIOULAS

*Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας και Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης

Αγορά Βιβλίου: Θέματα Κοινωνικής Οικονομίας – Από την κοινωνική επιχειρηματικότητα, στις κοινωνικές επενδύσεις και την κοινωνική τραπεζική (Δωρεάν Αποστολή)

Θέματα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Από την κοινωνική επιχειρηματικότητα, στις κοινωνικές επενδύσεις και στην κοινωνική τραπεζική. Συλλογικός Τόμος. Επιμέλεια: Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ. Πρόλογος: Γεώργιος ΝΤΑΣΗΣ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Γράφουν: Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ, Γεώργιος ΝΤΑΣΗΣ, Alain COHEUR, Denis STOKKINK, Kurt BERLO, Oliver WAGNER, Daniel SCHAFER, Ευγενία ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Παναγιώτης ΜΠΑΜΙΔΗΣ, Μιχαήλ ΦΕΦΕΣ, Κωνσταντίνος ΓΕΩΡΜΑΣ, Βικτώρια ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ, Μιχαήλ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, ​Βασίλειος ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, Απόστολος ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, π. Αλέξανδρος ΣΑΛΜΑΣ, ​Ναούμ ΜΥΛΩΝΑΣ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 2016. ISBN:978-618-80232-3-9​. Σελίδες: 311.

€24,38

Written by

Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη", Δημοτικός Σύμβουλος και Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.