Οι Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία δημιουργήθηκαν το 2012 από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας ως ανταπόκριση στην ορατή ανάγκη του ελληνικού αναγνωστικού κοινού για αντικειμενική ιστορική γνώση, απέναντι στην συστηματική διαστρέβλωση και αποσιώπηση. Η σύγχρονη ελληνική ιστορία και κυρίως η πολιτική, στρατιωτική και διπλωματική ιστορία του 20ου αιώνα έχει καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της κρατικότητάς μας. Οι τάσεις και οι συσχετισμοί στο εσωτερικό της Ελλάδος και το εξωτερικό έλκουν την καταγωγή τους από ορατές ιστορικές συγκυρίες και την στάση προσωπικοτήτων, που με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους καθόρισαν την εικόνα του σημερινού μας παρόντος. Η μόνιμη και πάγια υπαγωγή της Ελλάδος στο διεθνές σύστημα πατρωνείας, καθώς και η κομματική χρήση της ιστοριογραφίας, έδωσαν μια κυρίαρχη ιστορική αφήγηση που αποκρύπτει και διαστρεβλώνει συστηματικά τα σημαντικότερα και διδακτικότερα περιστατικά του εθνικού μας βίου.

Με τον σκοπό να συμβάλλει στην αποκατάσταση της τεκμηριωμένης, αντικειμενικής και πολύπλευρης ιστοριογραφίας, το ιστορικό τμήμα των Εκδόσεων Ελληνική Πρωτοπορία έκανε και κάνει διαθέσιμα στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό εμβληματικά έργα, που απαγορεύθηκαν, λογοκρίθηκαν και αποσιωπόνται από τον δημόσιο και στρατευμένο επιστημονικό διάλογο.

Εορτάζοντας τα έξι χρόνια αναπτυσσόμενης δημιουργικότητας και ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των αναγνωστών, οι Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία σας παρουσιάζουν μια σειρά ιστορικών έργων με μεγάλο ενδιαφέρον.


Βρείτε τα έργα των Εκδόσεων Ελληνική Πρωτοπορία αποκλειστικά στο

www.grecobooks.com

02.png

 

Originally posted 2018-07-31 17:56:59.