Επιστημονική μελέτη δημοσιευμένη στο ακαδημαϊκό περιοδικό Science Direct, διαπιστώνει πως ο κίνδυνος μόλυνσης εκ του Νέου Κορονοϊού 2019 είναι χαμηλότερος για ανθρώπινους πληθυσμούς με τα γενετικά χαρακτηριστικά όπως των Εβραίων Ασκενάζι.

Τα ευρήματα της έρευνας προκαλούν διεθνή σάλο και εγείρουν έντονα ερωτηματικά. Ακόμα περισσότερο, όταν ήδη έχει προηγηθεί η επιδημική εξάπλωση του ιού MERS, που σκότωνε ανθρώπινους πληθυσμούς προκαλώντας σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο στην Αραβική Χερσόνησο.

Ποιοι και γιατί κατασκευάζουν εργαστηριακές μεταλλάξεις ιών αυξημένης λειτουργικότητας με φυλετική στόχευση (και φυλετικές εξαιρέσεις);

Η μελέτη

“Παρά τις πολυάριθμες αναφορές για την κλινική εκδήλωση της πρόσφατης νέας νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19), συμπεριλαμβανομένης της παθογένειας, της διάγνωσης και των συνιστώμενων θεραπευτικών σχημάτων, η κατανόηση των μηχανισμών μόλυνσης, οι αλληλεπιδράσεις ιού-ξενιστή και η μετάδοση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Ο κίνδυνος ορισμένων πληθυσμών για μόλυνση επίσης δεν είναι ακόμη καλά κατανοητός και παραμένει υπό διερεύνηση.

Μετά τον προσδιορισμό του μετατρεπτικού ενζύμου 2 της αγγειοτενσίνης (ACE2) ως υποδοχέα του SARS-CoV-2, έχει προκύψει μεγάλος αριθμός αναφορών που προσπαθούν να προσδιορίσουν την παθολογία της νόσου και επομένως να παρέχουν καθοδήγηση για την ανάπτυξη θεραπειών.

Μερικές πρόσφατες μελέτες προσπάθησαν να διερευνήσουν τη συννοσηρότητα μεταξύ των μολυσμένων ασθενών, ειδικά ασθενών με υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, στεφανιαία νόσο και εγκεφαλοαγγειακή νόσο που εμφάνιζαν αυξημένο κίνδυνο. Το αν οι πολυμορφισμοί του ACE2 που συνδέονται με τις προαναφερθείσες ασθένειες ή η χορήγηση φαρμάκων που ρυθμίζουν το ACE2 έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στη σοβαρότητα της λοίμωξης παραμένει ένα ερώτημα που πρέπει να διερευνηθεί”.

“Η ευαισθησία διαφορετικών πληθυσμών στη μόλυνση από τον SARS-CoV-2 δεν είναι ακόμη κατανοητή. Εδώ, συνδυάσαμε την ανάλυση παραλλαγών κωδικοποίησης ACE2 σε διαφορετικούς πληθυσμούς και υπολογισμούς υπολογιστικής χημείας για να διερευνήσουμε τις επιπτώσεις στην αλληλεπίδραση SARS-CoV-2/ACE2. Η ACE2-K26R; που είναι πιο συχνή στον εβραϊκό πληθυσμό Ασκενάζι μείωσε την ηλεκτροστατική έλξη SARS-CoV-2/ACE2. Αντίθετα, τα ACE2-I468V, R219C, K341R, D206G, G211R αύξησαν την ηλεκτροστατική έλξη. ταξινομημένο με δεσμευτική δύναμη από το πιο αδύναμο στο ισχυρότερο. Οι προαναφερθείσες παραλλαγές είναι πιο συχνές σε πληθυσμούς της Ανατολικής Ασίας, της ανατολικοασιάτες, αφρικανούς και αφρικανοαμερικανούς, Ευρωπαίους, Ευρωπαίους-Νοτιοασιάτες, αντίστοιχα”.

Διάγραμμα: Οι Ασκενάζι Εβραίοι παρουσιάζουν την μικρότερη δεκτικότητα στον Νέο Κορονοϊό 2019. Την μεγαλύτερη, εμφανίζουν οι Ευρωπαίοι-Νοτιοασιάτες.

Ολόκληρη η επιστημονική μελέτη, εδώ

Originally posted 2022-01-10 13:00:29.

Written by

Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη", Δημοτικός Σύμβουλος και Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.