Σε μερικοὺς ανθρώπους έρχεται μια μέρα
που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο το Όχι
να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος τώχει
έτοιμο μέσα του το Ναί, και λέγοντάς το πέρα

πηγαίνει στην τιμὴ και στην πεποίθησί του.
Ο αρνηθεὶς δεν μετανοιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι,
όχι θα ξαναέλεγε. Κι’ όμως τον καταβάλλει
εκείνο τ’ όχι — το σωστὸ — εες όλην την ζωή του.

Originally posted 2018-04-14 17:36:57.