Η μελέτη με τίτλο “Ο αντίκτυπος του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό” εξετάζει την ανάπτυξη του τουρισμού μέσα από την ψηφιακή προώθησή του. Ανάμεσα στις έξι χώρες της μελέτης συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα.

Η ποσοτικοποίηση των δυνατοτήτων περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου προκαλεί μεγάλες προσδοκίες για την αύξηση των θέσεων εργασίας. Παρά το γεγονός πως η επικρατούσα άποψη θέλει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών να καταργεί θέσεις εργασίας, τα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας συγκλίνουν στο ακριβώς αντίθετο.

Αναλυτικότερα το 60% των τουριστών συγκεντρώνουν πλέον κατά αποκλειστικότητα το σύνολο των πληροφοριών για προορισμούς και καταλύματα από sites και κοινωνικά δίκτυα. Στην Ευρώπη το 56% των εσόδων στον τουρισμό (έναντι 43% προ τετραετίας) προέρχεται μόνο από το διαδίκτυο.

Η ψηφιοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σε συνάρτηση φυσικά και με άλλα δεδομένα όπως η μείωση των τιμών, εκτίναξαν στα ύψη την επισκεψιμότητα, συμπαρασύροντας την αναμενόμενη αύξηση θέσεων εργασίας καθώς και το ΑΕΠ. Σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο σενάριο της μελέτης του Oxford Economics οι νέες θέσεις εργασίας για τις έξι χώρες της μελέτης μπορούν να ξεπεράσουν τις 170.000, αρκεί να συνεχιστεί αδιάκοπα η ψηφιοποίηση του τουριστικού περιεχομένου σε κράτη και επιχειρήσεις.