Στο βίντεο, ο τελευταίος μαθητής του μεγάλου δασκάλου του Αϊκίντο Μοριχέι Ουεσίμπα, Μίκιο Χικιτσούτσι. Επιδεικνύει τις θεμελιώδεις τεχνικές του Αϊκίντο, μιας εξαιρετικά εξευγενισμένης μορφής των πολεμικών τεχνών της Ιαπωνίας. Επίσης, για πρώτη φορά στην κάμερα, εκτελεί μυστικές τεχνικές των ninja, όπως τις διδάχθηκε απευθείας από τον μεγάλο δάσκαλο.