Πρωτοβουλία για την Μακεδονία: Εξαφάνιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, Διοικητική ανασύσταση της Περιφέρειας Μακεδονίας, 12 δισεκατομμύρια σε έργα του 21ου αιώνα για την Θεσσαλονίκη και την Βόρειο Ελλάδα! (Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, Κυριακή 19 Ιουνίου 2022)