Θέλεις ανεξάρτητη ενημέρωση;

Showing: 18 RESULTS
ΙΣΤΟΡΙΑ

Γεώργιος Θεοτόκης: Ο Πρωθυπουργός του Μακεδονικού Αγώνα, της επίλυσης του Κρητικού και της δημιουργίας του νικηφόρου Ελληνικού Στρατού

Η περίοδος αύτη της πρωθυπουργίας του αειμνήστου Γ. Θεοτόκη είναι εκείνη ήτις παρεσκεύασε την υλικήν δύναμιν δι΄ης η Ελλάς κατώρθωσε να πολεμήση κατά την βαρυτάτην εποχήν της Βαλκανικής πολιτικής αναδημιουργίας. …

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βίκτωρ Δούσμανης: “Αυτός ήταν ο Βενιζέλος”

“Ο κ. Βενιζέλος ήλθεν ενταύθα αφ΄ου προηγουμένως εσταδιοδρόμησε εν Κρήτη, όπου επολέμησε τον Πρίγκηπα Γεώργιον της Κρήτης, διότι ούτος δεν ηθέλησε να γίνη πειθήνιον όργανον αυτού. Έβλαψε πολύ την πολιτικήν …

ΙΣΤΟΡΙΑ

Στο φως τα απόρρητα του Εθνικού Διχασμού

Ο διακεκριμένος επιστήμονας και πολιτικός Γεώργιος Στρέιτ αναδείχθηκε σε θεματοφύλακα των μυχιότερων σκέψεων του Βασιλέως Κωνσταντίνου του Α’. Πριν το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, ανέλαβε το Υπουργείο …

ΙΣΤΟΡΙΑ

Γιατί όλοι οι συνεργάτες του Ελευθερίου Βενιζέλου “απεμακρύνθησαν ή μετεβλήθησαν εις εχθρούς του”

Προσεταιρίσθη τους καλλίτερους εκ των νέων πολιτικών και δη τον Δημητρακόπουλον, νομομαθή ο οποίος κατά γενικήν ομολογίαν άφισεν εποχήν εις την οργάνωσιν και διεύθυνσιν της Δικαιοσύνης, τον Δεμερτζήν επίσης νομομαθή, …

ΙΣΤΟΡΙΑ

Γεώργιος Θεοτόκης: Έτσι έφτιαξε τον νικηφόρο στρατό των Βαλκανικών Πολέμων

“Ο Θεοτόκης, ο νοημονέστερος όλων, έχει ομολογουμένως πολλά εις το ενεργητικόν του: λεπτός και ευγενής τους τρόπους εισήγαγεν εις την κοινοβουλευτικήν ζωήν της Ελλάδος ασυνήθιστον ημερότητα. Σπανίας ευθυκρισίας, έβλεπε τα …

ΙΣΤΟΡΙΑ

“Η εθνολογική κατάστασις εν Μακεδονία, μέχρι των μέσων του 19ου αιώνος” | Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν

Μέχρι των μέσων του 19ου αιώνος η εθνολογική κατάστασις εν Μακεδονία ήτο εκείνη την οποίαν άφησαν αι καθ΄όλων των μεσαίωνα εισβολαί διαφόρων φυλών, οι προς αυτάς αγώνες των βυζαντινών και …

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Μικρασιατική Εκστρατεία: στο φως το αρχείο του Υποστράτηγου Πρίγκηπα Ανδρέα

Η συγκλονιστική μαρτυρία του Υποστρατήγου Πρίγκηπος Ανδρέα, που απεκρύβη, αποσιωπήθηκε και λογοκρίθηκε για χρόνια και εκδόθηκε εκτός Ελλάδος για πρώτη φορά το 1928. Προσωπικές μαρτυρίες από την πρώτη γραμμή των …

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Δορύλαιον-Σαγγάριος 1921: Αναμνήσεις και επίσημα έγγραφα από την Μικρασιατική Εκστρατεία

Η συγκλονιστική μαρτυρία του Υποστρατήγου Πρίγκηπος Ανδρέα, που απεκρύβη, αποσιωπήθηκε και λογοκρίθηκε για χρόνια και εκδόθηκε εκτός Ελλάδος για πρώτη φορά το 1928. Προσωπικές μαρτυρίες από την πρώτη γραμμή των …

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Γεώργιος Στρέιτ | Απομνημονεύματα (Ημερολόγιον-Αρχείον)

Τα Απομνημονεύματα του Γεωργίου Στρέιτ (Ημερολόγιον-Αρχείον) είναι η απόλυτη πρωτογενής πηγή για όσους ενδιαφέρονται να αναδιφήσουν στην απαρχή του Εθνικού Διχασμού. Ο διακεκριμένος επιστήμονας και πολιτικός Γεώργιος Στρέιτ αναδείχθηκε σε …

error: