Θέλεις ανεξάρτητη ενημέρωση;

Showing: 18 RESULTS
ΙΣΤΟΡΙΑ

Ποιος ήταν ο Γεώργιος Τσολάκογλου

Ο Γεώργιος Τσολάκογλου, Έλληνας στρατηγός που διατέλεσε πρώτος κατοχικός διορισμένος πρωθυπουργός μετά τη συνθηκολόγηση στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο και αποκλήθηκε ο «Έλ­ληνας Κουίσλιγκ», γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1886 στο χωριό …

ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι τρεις κατοχικοί πρωθυπουργοί εξομολογούνται

Τα Απομνημονεύματά των τριών τοποθετημένων από τους Γερμανούς κατακτητές Ελλήνων πρωθυπουργών θεωρούνται μια ανεκτίμητη πρωτογενής πηγή για τις πιο σκοτεινές και λιγότερο γνωστές στιγμές του ηρωισμού,της νίκης, της τελικής πτώσης …

ΙΣΤΟΡΙΑ

Γεώργιος Θεοτόκης: Ο Πρωθυπουργός του Μακεδονικού Αγώνα, της επίλυσης του Κρητικού και της δημιουργίας του νικηφόρου Ελληνικού Στρατού

Η περίοδος αύτη της πρωθυπουργίας του αειμνήστου Γ. Θεοτόκη είναι εκείνη ήτις παρεσκεύασε την υλικήν δύναμιν δι΄ης η Ελλάς κατώρθωσε να πολεμήση κατά την βαρυτάτην εποχήν της Βαλκανικής πολιτικής αναδημιουργίας. …

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βίκτωρ Δούσμανης: “Αυτός ήταν ο Βενιζέλος”

“Ο κ. Βενιζέλος ήλθεν ενταύθα αφ΄ου προηγουμένως εσταδιοδρόμησε εν Κρήτη, όπου επολέμησε τον Πρίγκηπα Γεώργιον της Κρήτης, διότι ούτος δεν ηθέλησε να γίνη πειθήνιον όργανον αυτού. Έβλαψε πολύ την πολιτικήν …

ΙΣΤΟΡΙΑ

Στο φως τα απόρρητα του Εθνικού Διχασμού

Ο διακεκριμένος επιστήμονας και πολιτικός Γεώργιος Στρέιτ αναδείχθηκε σε θεματοφύλακα των μυχιότερων σκέψεων του Βασιλέως Κωνσταντίνου του Α’. Πριν το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, ανέλαβε το Υπουργείο …

ΙΣΤΟΡΙΑ

Γιατί όλοι οι συνεργάτες του Ελευθερίου Βενιζέλου “απεμακρύνθησαν ή μετεβλήθησαν εις εχθρούς του”

Προσεταιρίσθη τους καλλίτερους εκ των νέων πολιτικών και δη τον Δημητρακόπουλον, νομομαθή ο οποίος κατά γενικήν ομολογίαν άφισεν εποχήν εις την οργάνωσιν και διεύθυνσιν της Δικαιοσύνης, τον Δεμερτζήν επίσης νομομαθή, …

ΙΣΤΟΡΙΑ

Γεώργιος Θεοτόκης: Έτσι έφτιαξε τον νικηφόρο στρατό των Βαλκανικών Πολέμων

“Ο Θεοτόκης, ο νοημονέστερος όλων, έχει ομολογουμένως πολλά εις το ενεργητικόν του: λεπτός και ευγενής τους τρόπους εισήγαγεν εις την κοινοβουλευτικήν ζωήν της Ελλάδος ασυνήθιστον ημερότητα. Σπανίας ευθυκρισίας, έβλεπε τα …

ΙΣΤΟΡΙΑ

“Η εθνολογική κατάστασις εν Μακεδονία, μέχρι των μέσων του 19ου αιώνος” | Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν

Μέχρι των μέσων του 19ου αιώνος η εθνολογική κατάστασις εν Μακεδονία ήτο εκείνη την οποίαν άφησαν αι καθ΄όλων των μεσαίωνα εισβολαί διαφόρων φυλών, οι προς αυτάς αγώνες των βυζαντινών και …

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Μικρασιατική Εκστρατεία: στο φως το αρχείο του Υποστράτηγου Πρίγκηπα Ανδρέα

Η συγκλονιστική μαρτυρία του Υποστρατήγου Πρίγκηπος Ανδρέα, που απεκρύβη, αποσιωπήθηκε και λογοκρίθηκε για χρόνια και εκδόθηκε εκτός Ελλάδος για πρώτη φορά το 1928. Προσωπικές μαρτυρίες από την πρώτη γραμμή των …

error: