Θέλεις ανεξάρτητη ενημέρωση;

Showing: 1 RESULTS
KEIMENA

Γνώμες περί τέχνης | Όσκαρ Ουάιλντ

Ὁ καλλιτέχνης εἶνε ὁ δημιουργὸς τῶν ὡραίων πραγμάτων. Σκοπὸς τῆς τέχνης εἶναι νὰ φανερώνει τὴν τέχνη καὶ νὰ κρύβει τὸν καλλιτέχνη. Κριτικὸς εἶν’ ἐκεῖνος ποὺ ἐκφράζει μὲ τρόπο διαφορετικὸ εἴτε …

error: