Θέλεις ανεξάρτητη ενημέρωση;

Showing: 10 RESULTS
ΙΣΤΟΡΙΑ

Ιωάννης Μεταξάς: “Προς τον Ελληνικόν Λαόν” | 4 Αυγούστου 1936

Ἐνῷ ἡ Βουλὴ ἡ ἐκλεγεῖσα μετὰ τὰς μακρὰς ἐσωτερικὰς περιπετείας τοῦ Ἔθνους τὸν Ἰανουάριον τοῦ 1936, ὅπως ἀποκαταστήσῃ τὴν ἐσωτερικὴν γαλήνην καὶ τάξιν, ἀπεδείχθη εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἀνίκανος καὶ εἰς …

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Διάγγελμα του Βασιλέως Γεωργίου Α’ – 5 Οκτωβρίου 1912

Προς τον Λαόν μου Αι ιεραί υποχρεώσεις προς την φιλτάτην Πατρίδα, προς τους υπόδουλους αδελφούς μας και προς την ανθρωπότητα επιβάλλουσιν εις το Κράτος, μετά την αποτυχίαν των προσπαθειών του …

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Διάγγελμα του Βασιλέως Κωνσταντίνου του Β΄- 13 Δεκεμβρίου 1967

Κρίσιμοι στιγμαί μου επιβάλλουν να απευθυνθώ προς τον ελληνικόν λαόν και να ζητήσω την αμέριστον συμπαράστασίν του προς αντιμετώπισιν εθνικής κρίσεως. Έλληνες, Επέστη η στιγμή να ακούσετε την φωνήν του …

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το τελευταίο διάγγελμα του Γεώργιου Παπαδόπουλου από την φυλακή

Λαέ της Ελλάδος, Πολιτικός δεσμώτης από εννέα και πλέον χρόνια, απέφυγα έως τώρα να ομιλήσω. Σήμερα όμως διακόπτω πλέον την σιωπήν μου διά τρεις λόγους: Πρώτα, διότι τα πράγματα της …

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το ιστορικό διάγγελμα του Τάσσου Παπαδόπουλου για την Κύπρο – 2004

Το 2004 οι μεγάλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης έκαναν ξεκάθαρο στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας πως θα έπρεπε να υποκύψει στις απαιτήσεις τους και να εκχωρήσει ζωτικά εθνικά …

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Διάγγελμα του Στρατηγού Γεωργίου Τσολάκογλου – 29 Απριλίου 1941

Ἕλληνες Μαχηταί, Ἑλληνικὲ Λαέ, Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἐθνικῆς συμφορᾶς ἔφυγαν ἀπὸ τὰς Ἀθήνας καὶ ἐγκατέλειψαν τὸ πάτριον ἔδαφος. Ὑπὸ τὴν ἀσφαλῆ προστασίαν τῆς θαλάσσης ἀπὸ τὰς ἐπιθέσεις τοῦ ἀντιπάλου, ἀπαιτοῦν …

1942: Ο ιστορικός λόγος του Βασιλέως Γεωργίου ΙΙ στο Κονγκρέσο των ΗΠΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ

1942: Ο ιστορικός λόγος του Βασιλέως Γεωργίου ΙΙ στο Κονγκρέσο των ΗΠΑ

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του λόγου του Βασιλέως Γεωργίου Β των Ελλήνων στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσινγκτον στις 15 Ιουνίου 1942. “Είμαι περήφανος που βρίσκομαι ανάμεσά σας και …

error: